- Vi trenger større toleranse og mer mangfold i ytringsrommet, slo kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum fast da rapporten «En åpen og opplyst offentlig samtale» ble presentert under Arendalsuka mandag.

En inkluderende ytringskultur er et felles ansvar, og flere må engasjere seg, slår kommisjonen fast.

Den mener den beste garantien for reell ytringsfrihet er et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom.

Rapporten er på 322 sider. I alt kommer kommisjonen med over 90 anbefalinger. Et eget ytringsråd, ytringspiloter, en digital hjelpeportal og en egen Skolesekk for ytringsfrihet er blant anbefalingene.

Enstemmig kommisjon
Kommisjonen tar også til orde for flere konkrete lovendringer.

Alle anbefalingene er enstemmige. Ingen av kommisjonens 17 medlemmer har tatt dissens på noen av punktene.

En offentlighet med høy grad av tilgjengelighet og lav terskel for å delta vil tjene alle, mener kommisjonen.

Hvor utbredt innskrenkninger som kanselleringskultur og scenenekt er i Norge, er det vanskelig å si noe sikkert om, framholdt Løken Stavrum under presentasjonen.

Men klasseperspektivet er fortsatt like aktuelt, understreker hun.

Foreslår nytt råd
Ytringsfrihetskommisjonen foreslår at det opprettes et ytringsfrihetsråd i Norge som en uavhengig stiftelse.

– Rådet kan ettergå virksomheten til de store plattformselskapene på internett og skape en langt mer løpende oppdatering av kunnskapsgrunnlag og vurdere tilstanden, sa kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum da hun presenterte kommisjonens rapport mandag.

Kommisjonen mener at de globale plattformselskapenes makt må møtes med motmakt i mye større grad enn det de gjør i dag.

– Dette kan ikke gjøres med statlige regler og tilsyn alene. Og det kan heller ikke være sånn at vi har en ytringsfrihetskommisjon hvert 20. år som tar tak i dette, sa Stavrum.

- En merkedag
- For en fantastisk dag dette er. En merkedag. Jeg har gledet meg enormt lenge til å motta denne rapporten og det er det mange som har og endelig så er den her. Helgens attentat ga oss en hjerteskjærende påminnelse om hva prisen for ytringsfrihet kan være. Det å ytre seg kan være et spørsmål om liv og død, sa kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, da hun mottok rapporten.

- Vi skal ta denne NOU’en på alvor. Rapporten i seg selv kommer til å skape masse debatt utover høsten og det gleder jeg meg til. Vi har masse vi skal diskutere, sier Trettebergstuen.

(©NTB)