Saken er oppdatert med Medietilsynets kommentar.

Medietilsynet gitt TV-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente frist til 15. august med å rette seg etter vedtaket om å stanse bettingreklamen på Discovery-kanalene Fem, Max, Vox og Eurosport Norge.

Både Altibox og Telias har klaget på vedtakene, uten å få medhold hos Medietilsynet. Klagene er derfor sendt videre til Medieklagenemnda.

Medietilsynet har også avslått Altibox og Telias anmodning om at vedtakene ikke skulle iverksettes før klagene er ferdigbehandlet av Medieklagenemnda. 

- Selv om partene har et legitimt behov for å få prøvd gyldigheten av vedtakene og forholdet til EØS-retten, har vi vurdert at hensynet til problemspillerne må veie tyngre. Slik reklame er en sterkt medvirkende årsak til at nordmenn spiller ulovlige pengespill, som gir høy risiko for å utvikle spilleproblemer. Slik saken nå står, mener vi at det ikke er grunnlag for å utsette iverksettelsen av vedtakene. Reklame på tv for pengespill som ikke er tillatt i Norge, bør fjernes så raskt som mulig, sier har direktør for Medietilsynet, Mari Velsand, tidligere uttalt i en pressemelding.

- Vil pause denne typen reklame
Nå kommer Discovery distributørene til unnsetning. Overfor Kampanje forteller operativ leder i Warner Bros. Discovery Norge, Espen Skoland, at de selv vil stanse bettingreklamen på kanalene sine.

- Pålegget fra Medietilsynet om ikke å vise spillreklame på enkelte kanaler retter seg mot distributørene, ikke mot oss. Vi vil inntil videre likevel pause denne typen reklame, i tråd med tilsynets vedtak, sier Skoland.

Det er gode nyheter for Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

- Dette er svært gledelig, selv om dette er en midlertidig stans. Regelen ble laget for å skjerme befolkningen mot reklame for pengespill som kan skape avhengighet. Dersom Discovery nå, i likhet med det Nent Group gjorde fra 1. januar i fjor, stopper å sende slik reklame, har vi klart å fjerne denne pengespillreklamen på tv-skjermer rettet mot norske tv-seere, sier hun til Kampanje.

Tar vedtaket til retten
Discovery gir imidlertid ikke opp kampen mot loven og vedtaket. 20. mai stevnet Discovery staten og Kultur- og likestillingsdepartementet for retten.

- Vi mener at vedtakene fra Medietilsynet er i strid med EØS-avtalen og ønsker å få dette avklart i rettssystemet. Derfor har vi reist søksmål mot staten. Det såkalte AMT-direktivet er tydelig på at det er regelverket i senderlandet som er avgjørende for hva som kan sendes, og norske myndigheter kan derfor ikke gripe inn i sendingene som omfattes av Medietilsynets vedtak. Vi ser fram til å få dette avklart både i det norske rettssystemet og EFTA-domstolen, og er trygge på at vi vil vinne fram med vårt syn, sier Skoland.

Selskapet har også tidligere saksøkt staten for lovbestemmelsen som fra januar 2021 gir Medietilsynet anledning til å pålegge norske distributører å hindre markedsføring av pengespill rettet mot Norge. Søksmålet ble avvist av Oslo tingrett tidligere i år, blant annet fordi Medietilsynet på dette tidspunktet ikke hadde kommet med et pålegg. Discovery hadde ifølge retten derfor ikke påvist et aktuelt behov for å få avklart gyldigheten av regelen.

Les også: Medietilsynet krever at TV-distributørene stanser bettingreklame på Discovery