I true crime-serien «Direktøren», som har premiere 28. august, vender produksjonsselskapet Indie Film og TV 2 blikket åtte år tilbake i tid mot sommeren 2014 der den norske forretningsmannen Øystein ønsker det amerikanske paret Neil og Eryka velkommen hjem til seg i Oslo. Kvelden utvikler seg i en dramatisk retning og fra klokken to om natten kommer det en rekke nødsamtaler fra huset der Øystein blant annet hevder at Neil truer med å drepe han.

Når en patrulje ankommer boligen en time etter første oppringning, finner de Øystein i en blodpøl med en rekke knivstikk.

Neil blir siktet for drapsforsøk, men saken hendlegges fordi påtalemyndigheten mener hanhandelt i nødverge. I 2016 blir Øystein dømt i lagmanssretten for å ha vært voldelig mot amerikanerens kjæreste.

I den nye serien stiller TV 2 spørsmålet om hvordan en ubevæpnet person som blir knivstukket en rekke ganger kan ende opp med selv å bli domfelt? 

Regissør Karianne Berge og produsent Carsten Aanonsen forteller at de har fått tilgang til et stort kildemateriale under arbeidet med serien, men de har ikke klart å få det amerikanske paret i tale.

- I arbeidet med serien har vi hatt en unik tilgang på kildemateriale og intervjuobjekter, og dette har gitt oss muligheten til å gå gjennom dører i det norske rettssystemet som vanligvis holdes lukket for offentligheten. Historien viste seg å være full av mysterier, overraskende vendinger og motsetningsfylte perspektiver. Av denne grunn syns vi det er svært leit at amerikanerne ikke har ønsket å snakke med oss, eller tillatt noen fra deres side å stille i serien, sier de.

«Direktøren» bygger på autentiske lydklipp fra nødsamtaler og videoopptak fra politiavhør av partene. Seerne får også høre lydklipp fra lagmannsretten.

- Det er pressens plikt å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige myndigheter, og med denne serien ønsker vi å vise hvordan man blir møtt av politi og rettsvesen. Denne saken har fått store menneskelige konsekvenser, og her har vi dokumentasjon på politiets håndtering av saken allerede fra før den fatale hendelsen skjedde. Ved å vise dette materialet kan vi oppnå det vi ønsker med serien, nemlig å diskutere enkeltmenneskers rettssikkerhet i Norge, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.