I dag deler Amedia sitt sosiale eksperiment «Kampen om folks tid» og lanserer den tilhørende nettsiden kampenomfolkstid.no. Eksperimentet gir et skråblikk på generasjonsforskjeller i mediebruk, drevet frem av stadig raskere teknologiendringer.

Konsernsjef, Anders Møller Opdahl, forteller at eksperimentet har gitt verdifulle aha-opplevelser internt i Amedia og deres mediehus, og gitt nye perspektiver på hvorfor og hvordan teknologiendringene påvirker medieutviklingen

- Derfor deler vi nå eksperimentet slik at flere, i og utenfor bransjen, kan dra nytte av innsikten i sitt videre utviklingsarbeid, legger han til.

Han viser til at teknologiendringene har stadig sterkere kraft til å forandre folks vaner og forventninger. Dette krever videre mer av alle etablerte samfunnsviktige institusjoner, både i privat og offentlig sektor, for å levere på sine samfunnsoppdrag.

Her kan du se traileren til eksperimentet:


- Illustrerer noen viktige generasjonsforskjeller

Pål Nedregotten, konserndirektør for data og teknologi, forteller at endringene i folks medievaner ofte presenteres som grafer, tall og rapporter.

- Vi ønsker å bidra med et annerledes innblikk i disse endringene. Det er bakgrunnen for at vi har laget det sosiale eksperimentet «Kampen om folks tid» med fem personer, som er født inn i hver sin tid, sier han og fortsetter:

- De fem historiene fra virkeligheten illustrerer noen viktige generasjonsforskjeller, men de representerer ikke sine generasjoner.

I eksperimentet brytes deltakernes egne medievaner.

- De «bytter medieliv» uten at de selv er klar over det. Resultatet er et skråblikk på noen av forskjellene i mediebruk, drevet frem av teknologi og tiden vi lever i, sier Nedregotten.

Her kan du se hva deltager Alexander Skadberg sier om Amedias medie-eksperiment. 

 

- Har eksplodert
I flere faser har teknologiutviklingen forandret folks medievaner og forventninger, noe konsernsjef Opdahl mener har ført til god endringstrening for mediene.

- Informasjonsstrømmen har eksplodert de siste årene. Konkurransen om folks tid, tillit og betalingsvilje er nå global, og stadig tøffere. Også lokalt, sier han og fortsetter:

- Samtidig øker forskjellene i og mellom generasjoners medievaner. Dermed blir utfordringen for avisenes unike rolle i folks liv, og for demokratiet, større.

Han peker på digitaliseringens kraft til å «grunnleggende forandre samfunnsutviklingen».

- Vi står ikke alene i den formidable endringskampen om folks tid, tillit og betalingsvilje. Derfor ønsker vi å dele dette skråblikket som viser et øyeblikksbilde av hvorfor og hvordan ulike personer fra ulike generasjoner kan oppleve og lever med disse endringene på ulikt vis, sier Opdahl.

Faglig partner fra Kantar
Seniorrådgiver i Kantar, Nils Petter Strømmen, har bidratt som Amedias faglige partner i utviklingen av generasjonstesten på eksperimentets nettside.

- Folk bruker stadig mer tid på utenlandske teknologiplattformer, og det går på bekostning av tiden de bruker på redaktørstyrte medier, sier han og poengterer at trenden gjelder særlig de unge mediebrukerne.

- Denne utviklingen er problematisk både for finansiering av journalistikk og for den demokratiske samtalen, legger han til. hvor man uhøytidelig kan teste egen mediealder.