Fredag morgen kunne Schibsted-konsernet rapportere om et fall i driftsresultatet på 120 millioner kroner etter at selskapet tynges av økte investeringer og kostnader. Medieselskapet tjener fortsatt mer penger på sine rubrikksatsinger, mens mediedivisjonen slår av nesten 100 millioner på sitt driftsresultat, men tjente fortsatt 169 millioner kroner i perioden.

Les også: Overskuddet faller i Schibsted – varsler nye kostnadstiltak

Et forretningsområde som ikke går like godt er Schibsted Ecommerce & Distribution som huser selskaper som Helthjem, Morgenlevering og Distribution Innovation. Dette er et område som i fjor omsatte for nærmere 1,9 milliarder kroner.

Det er særlig innenfor området ehandel og distribusjon Schibsted skal spare etter at selskapet her tapte 28 millioner kroner i andre kvartal. Etter årets seks første måneder har Schibsted gått på en smell 41 millioner kroner i denne virksomheten.  

- Som en følge av nedgangen i e-handelsindustrien etter en lang periode med sterk vekst og den Covid-relaterte nedgangen i fjor, så falt inntektene i «Ehandel & Distribution» og Prisjakt i andre kvartal noe som ga negative utslag også på EBITDA-resultat. Gitt den svake utviklingen i første halvår I 2022, så har vi identifisert kostnadstiltak I ehandels- og distribusjonsområdet for å dempe EBITDA-talene i andre halvår i år, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund.

Omsetningen falt her med over 60 millioner kroner i andre kvartal til 413 millioner kroner, men konsernsjefen har tro på at selskapet vil snu denne trendene på sikt.

- Vi forventer fortsatt god inntektsvekst fra dette området fra 2023 og fremover, sier Skogen Lund.

Her kan du se tallene til Schibsteds ehandels- og distribusjonselskper for andre kvartal i 2022. Alle tall i MNOK. 

Ehandel & Distribusjon 2022 2021 Endring i %
Omsetning 413 475 - 13
Driftsresultat - 28 10  
EBITDA-margin - 7% + 2%