Mediekonsernet Schibsted med sine mange aviser og rubrikksider legger fredag morgen frem sine regnskapstall for årets andre kvartal. De viser at selskapet ikke klarer å slå fjoråret på driften (EBITDA) i andre kvartal i år. Driftsoverskuddet endte på 620 millioner kroner og det var 120 millioner kroner svakere enn på samme tid i fjor.

Konsernsjef Kristin Skogen Lund sier tilbakegangen kommer som en følge av økte investeringer for hele konsernet og økte kostnader og varsler nå at sparekniven må hentes frem igjen.

- Investeringene kommer sammen med høyere kostnader, men vi er trygge på at de vil sette oss i en bedre posisjon som sikrer fremtidig vekst og økt verdi på lang sikt. Samtidig så er vi oppmerksomme på det trenger å være en forbedret balanse mellom investeringer, kostnader og lønnsomhet fremover og vi har identifisert og startet med å implementer kostnadstiltak med effekt fra tredjekvartal, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i en børsmelding fredag morgen. 

Det er særlig på et forrretningsområde som Ehandel og Distribusjon mediekonsernet nå skal spare penger. 

Les også: Smell på netthandel i Schibsted - har tapt over 40 millioner kroner i år

Tjener mindre på nettaviser
Samtidig er det det vekst i inntektene i konsernet, som står bak Finn.no og aviser som VG og Aftenposten, og det med syv prosent. Omsetningen endte på 3,9 milliarder kroner i andre kvartal i år, en oppgang fra 3,6 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Ser en på mediedivisjonen så viser tallene at resultatet falt med nærmere 100 millioner kroner til 169 millioner kroner, mens inntektene økte med fem prosent til nærmere to milliarder kroner.

- Nyhetsmediene fortsetter sin gode trend på omsetning med en underliggende vekst på seks prosent takket et sterkt kvartal for digitale abonnement og vekst i digital annonsering. Kostnadene fortsetter å øke på årsbasis som en følge av investeringer i strategiske vekstinitiativer og fokuset på innhold. I tillegg kommer en betydelig økning i papirpriser, sier Skogen Lund.

Selskapet har nå 1,5 millioner abonnenter på tvers av markedene i Norge og Sverige og har et mål om å doble de digitale abonnementsinntektene fra fjorårets 1,3 milliarder kroner til 2,6 milliarder kroner innen utgangen av 2025. 

Driftsmarginen for Schibsted-mediene endte dermed på ni prosent i kvartalet og det er helt i nedre sjikt av Schibsted kan tillate seg i henhold til målet om en driftsmargin på 10-12 prosent fra mediedivisjonen. 

Øker på rubrikk
Markedsplassene til Schibsted var det imidlertid mer fart i med en vekst i omsetning på 22 prosent til 1,24 milliarder kroner i andre kvartal godt hjulpet av stillinger, inntektene fra bruktbiltjenesten Nettbil og den nye rubrikksatsingen i Danmark.

Særlig utviklingen i Norge imponerer konsernsjefen i Schibsted. 

- Jeg er spesielt fornøyd med det fortsatt gode resultatene til de norske markedsplassene. Inntektene vokser med 20 prosent sammenlignet med I fjor og det ga en veldig sterk EBITDA-margin på hele 57 prosent, sier Skogen Lund.

På rubrikkområdet, som omfatter tjenestene Finn.no og Blocket.se, tjente dermed Schibsted mer penger. Overskuddet på driften her var 549 millioner kroner, en økning på 60 millioner kroner.  

Ny Adevinta-smell
Som i forrige kvartal tar Schibsted-konsernet en ny nedskrivning av verdiene i aksjene selskapet eier i Adevinta. Mediekonsernet eier fortsatt rundt en tredel av det internasjonale selskapet som ble spunnet ut av Schibsted for noen år siden. Aksjekursen i Adevinta har falt voldsomt den siste tiden i takt med en hel teknologisektor, og dermed må også Schibsted gjøre en regnskapsmessig endring i verdsettelsen på 6,5 milliarder kroner. Tilsvarende nedskrivning i forrige kvartal var på 13,5 milliarder kroner.

Til sammen har Schibsted dermed skrevet ned verdier for 40 milliarder kroner de tre siste kvartalene. Adevinta-aksjen har falt med 44 prosent på Oslo Børs så langt i år og har i dag en markedsverdi på 76,7 milliarder kroner. 

Her kan du se alle tallene til Schibsted for årets andre kvartal i 2022. Alle tall i MNOK. 

Schibsted 2022 2021 Endring i %
Omsetning 3.880,0 3.619,0 + 7
Driftsresultat (EBIT) 289 432 - 33
Resultat før skatt . 6.350,0 362 .