Jenny Rolness, dyreverner i i organisasjonen Dyrenes Rett, sier til NRK at hun mener det er for mye negativt fokus på måker i media. 

- Det er preget av sensasjonsoppslag der måkene hele tiden blir framstilt veldig negativt, sier hun. 

Videre sier Rolness til NRK at selv om mange er glade i måker og synes de er flotte fugler, finnes det folk som hater måkene.

- Derfor er det så viktig at media er bevisste sin påvirkningskraft, og ikke fyrer opp under et slikt hat som i verste fall kan føre til at folk begår lovbrudd mot måkene, noe som allerede er et stort problem, sier Rolness.

Hun mener dyr er spesielt utsatt da de ikke kan forsvare seg selv og at presseetikken bør omfatte alle grupper.

Nordlys tar noe selvkritikk
Avisa Nordlys-redaktør Helge Nitteberg sier at han mener de har holdt seg ganske objektive i sin nyhetsdekning. 

- Vi har omtalt hvordan folk i Tromsø sentrum oppfatter måse-utfordringa, og har forsøkt å peke på ulike tiltak hvor politikere har kommet til orde, sier han. 

Avisa Nordlys bruker ord som «plageånd» i en nyhetsoverskrift om fuglene. Der tar han noe selvkritikk.

– Hvis vi har brukt det så kan sikkert det diskuteres. Men at situasjonen i Tromsø har eskalert og at det er et problem, også for måkene, det er hevet over tvil, sier han.