Schibsted, som blant annet eier VG og Aftenposten, er den eneste aktøren som øker sin markedsposisjon, med 0,7 prosent. Amedia går tilbake 0,2 prosent, mens Polaris Medias andel er uendret, viser tall fra Medietilsynet. Tallene er fra utgangen av 2021.

Schibsted er landets største aviseier med 29,7 prosent av det totale opplaget. Rett bak er Amedia, som kontrollerer 28,5 prosent av avisopplaget. Polaris medias andel er 14,2 prosent.

– Selv om de største medieaktørene styrker sin posisjon, har vi fortsatt et solid mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier, både lokalt og nasjonalt. Disse mediene er en viktig del av den demokratiske infrastrukturen, som vi må sørge for å opprettholde, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.