Om lag tre av ti tenåringer i Storbritannia som svarer at Instagram er deres hovedkilde til nyheter. 28 prosent svarer at Tiktok eller YouTube hovedkilde, ifølge medietilsynet Ofcom.

Kun en av fire får nyhetene fra kanalene BBC One eller Two, som er de tradisjonelt mest brukte mediene blant tenåringer. Det er en kraftig nedgang fra fem år siden da 45 prosent svarte det samme.

BBC One er likevel det mediet flest unge voksne bruker for å holde seg oppdatert på nyhetsbildet, men også her registreres en nedgang på seks prosent.

Til tross for fallet i antall seere, er TV-sendte nyheter fremdeles det nyhetsmediet som har størst tillit. 71 prosent av voksne briter stoler mest på TV-sendte nyheter, mens 35 prosent svarer at de stoler på nyhetene som meldes i sosiale medier.

Lesere av papir- og nettaviser har falt fra 51 prosent i 2018 til 38 prosent i 2022.

- Dette er drevet av det kraftige fallet i papiravisenes rekkevidde de siste årene, en utvikling som antakeligvis ble ytterligere forverret under pandemien, skriver Ofcom.

Andelen tenåringen som leser nyheter på Facebook har også falt fra 34 prosent i 2018 til 22 prosent i dag.