Saken oppdateres. 

Den såkalte kjendismanageren Erland Bakke hadde klaget inn VG for det han mener en rekke brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP) i forkant av dagens møte i Pressens Falige Utvalg (PFU).

Fra oktober i fjor og i månedene som fulgte publiserte VG fem saker om «kjendismanageren».

I flere av VG-sakene fortalte kjendiser og privatpersoner om konflikter med Bakke og om hvordan han skal ha utsatt dem for trakassering og trusler. VG skrev også om anklager om bevisforfalskning, Bakkes forhold til mediene, om at hadde politiet startet etterforskning av ham og deretter om en siktelse.

Bakke har levert en omfattende klage mot VG og han mener avisa har brutt hele 16 punkter på VVP i de fem sakene om ham.

- Karakterdrap
Flere av møtemedlemmene brukte begrepet «karakterdrap» på PFU-møtet onsdag morgen om hvordan de mente Bakke hadde blitt dekket i VG.

Flest trakk frem et mulig brudd på punkt 4.1, Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Aftenposten-journalist Gunnar Kagge mente imidlertid at det var vanskelig å se felling i lys av punkt 4.1.

- Det er litt vanskelig balansegang. Hvor langt vi kan gå i å kritisere vinkling og omfang og de redaksjonelle avgjørelsene. Man trekker inn au pair og det personlige på en måte som, det går på omtanke og kanskje sakligheten. Jeg synes det er en vanskelig paragraf å felle på, sa Kagge.

Han understreket at de ikke er en sensurinstans, og at det er opp til redaksjonen å velge vinkling.

- Samtidig, så slår de så hardt til mot en konkurrent, så jeg er fortsatt i tvil, legger Kagge til.

Brudd på punkt 4.1
Nina Fjeldheim
karakteriserte den totale dekningen et karakterdrap. Fjeldheim trekker i likhet med flere frem at biten om konflikten med au-pairen muligens kunne vært utelatt. 

- Den biten synes jeg blir ekstremt knallhard vinkling. Masse detaljer. Kanskje man kunne tenkt seg at man kunne ha det noe mindre detaljert. Og litt mer på motstemme-siden, sa hun.

Under diskusjonen var flere av medlemmene på vippen, men til slutt endte flertallet i PFU med å konkludere med kritikk på 4.1.

Denne fellelsen regnes som mindre alvorlig enn brudd på god presseskikk. 

Et mulig brudd på punkt 4.14 ble også diskutert, men her ble ikke VG felt. 

PFU oppsummerer klagen fra Bakke slik:

«Ifølge klager har ikke VG kontrollert opplysningene godt nok, ei heller vært tilstrekkelig kildekritiske. Han mener at VG har bindinger til flere av kildene i saken. Videre argumenterer klager for at kravet til samtidig imøtegåelse ikke er innfridd. Han ble ikke forelagt alle beskyldningene, og når det gjelder den siste publiseringen, var han ute av stand til å svare fordi datamaskinen og mobilen hans var beslaglagt av politiet, skriver klager. Klager mener at VG ikke burde identifisert ham, og at avisen skulle tatt større hensyn, gitt sakens innhold og hans helsesituasjon. At han har vært i konflikt med familiens aupairer, hadde ikke offentlig interesse, fremholder klager».