Onsdag morgen ble to klager fra manager Erland Bakke rettet mot VG tatt opp i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Den første monsterklagen handlet om det Bakke mente var 16 brudd på Vær Varsom-plakaten i henhold til artiklene om «Kjendismanageren». Sakene ble publisert gjennom høsten og vinteren i årene 2021 og 2022.

Av de 16 punktene Bakke mente VG hadde brutt med, fikk han kun medhold på ett punkt. VG fikk kritikk for punkt 4.1 i «Vær Varsom Plakaten», som handler om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Les også: VG felles i PFU for «kjendismanager»-saker: - Karakterdrap

Beklager ikke
Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, skriver til Kampanje i en e-post at til tross for at de ble felt på ett punkt, så kommer de ikke til å beklage til Erland Bakke av den grunn.

- Dere fikk kritikk under dagens PFU-møte. Vil dere gi Erland Bakke en beklagelse etter dette?

- Nei. Bakke har benyttet pressens selvdømmeordning på den måten ordningen er ment å fungere, og vi tar tilbakemeldingen fra PFU til etterretning. Vårt utgangspunkt har hele tiden vært at saken har offentlig interesse, og at vi har rettet et berettiget søkelys mot en sentral aktør i underholdningsbransjen. Det har PFU gitt oss medhold i, sier Bakke Håndlykken.

Hun sier at avisa «likevel tar til følge at flertallet i utvalget landet på en kritikk.»

- Selv om de mente omtalen var aktverdig, oppfattet flere i utvalget at den var for massiv og at vi kunne vurdert å ta bort enkelte elementer fra sakene, sier nyhetsredaktøren og legger til at de vil ta tilbakemeldingene til følge og drøfte dem videre.

- Hva tenker du selv om utfallet av «Kjendismanager»-saken?

- Vi forstår at vår journalistikk slår hardt, og vi diskuterer derfor nøye hensynet til de vi omtaler før publisering. Vi venter fremdeles på den skriftlige uttalelsen, men ut fra diskusjonen kan vi ikke se at PFU påpekte konkrete feil i vår omtal, og de mente sakene og identifisering var berettiget. PFU var ikke tydelige på hva de mener VG skulle utelatt fra sakene, men vurderingen var at omtalen var omfangsrik og at det i arbeidet med saken kunne vært hentet inn flere motstemmer. Det lytter vi til, sier hun.

- Utelukkende positivt
Den andre klagen Bakke leverte inn handlet om VG og deres tilknytning til agentselskapet Max Social og etter hvert som diskusjonen utspilte seg i PFU, hele den kommersielle og den redaksjonelle modell som VG her har lagt opp til. I sin klage mener Bakke det er kritikkverdig av mediet å drive management og agentbyrå. Han klaget VG inn for å ha brutt punktene 2.2 og 2.3 i Vær Varsom-plakaten. Punktene handler om å unngå dobbeltroller, ivareta egen integritet og troverdighet, og være åpen om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Her ble ikke VG felt, men PFU rettet en krass pekefinger mot avisen. Blant annet mente Aftenpostens Gunnar Kagge at VG befant seg i et etisk minefelt ved å eie dette selskapet.

Administrerende direktør og sjefredaktør i VG, Gard Steiro, skriver i en e-post til Kampanje at han synes det er positivt at debatten rundt Max Social ble tatt opp i PFU.

- Når det gjelder klagen på Max Social, synes vi det er utelukkende positivt at utvalget diskuterte viktige problemstillinger. Det er naturlig at innovasjon og nye initiativer i en etablert bransje skaper debatt og at det er ulike meninger, sier Steiro.

Han viser til tilsvarende diskusjoner i forbindelse med etableringen av VG Partnerstudio for noen år siden.

- Vi lytter til de innspillene vi får, spesielt fra PFU. Når VG eller andre medier lanserer nysatsinger, vil det ofte være behov for justeringer etter hvert. Slik er det også for Max Social. Vi tar utvalgets konklusjon og betraktinger til etterretning, og skal ta dem med i det videre arbeidet, sier han.

Les også: VG går fri i PFU etter Max Social-klage: - Med høy tvil