I tillegg til å ha klaget inn VG for det han mente var 16 brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP), hadde «kjendismanager» Erlend Bakke også klaget inn VG for å blande redaksjonelle og kommersielle interesser, i forkant av dagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Bakke mener det er kritikkverdig at avisa driver management-selskapet Max Social, og at VG har brutt punktene 2.2 og 2.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om å unngå dobbeltroller, ivareta egen integritet og troverdighet, og være åpen om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Under dagens PFU-møte ble det spesielt en diskusjon rundt at VG i mars 2022 publiserte en artikkel som omtalte Christine Dancke og hvordan hun bruker strikking for å koble av. Først etter publisering ble saken oppdatert med opplysninger om at Dancke er tilknyttet Max Social, sammen med en rettelse om at saken først ikke inneholdt denne informasjonen. Dette skal ha tatt nesten et døgn. 

Ifølge VG skyldes feilen en rutinesvikt knyttet til at saken er skrevet av en frilanser. 

- Etisk minefelt med å eie dette selskapet
Under dagens møte understreket Aftenpostens Gunnar Kagge at Max Social lever av å profilere profilene sine.

- Det er deres oppdrag på vegne av kundene sine. Her bruker de VG på å profilere om den omtalen hun antakeligvis er i Max Social for å få, sier han.

- Jeg mener den bør felles, for VG har plassert seg selv i et etisk minefelt med å eie dette selskapet og når de driver så mye journalistikk på den typer mennesker de har managment-oppdrag for. Jeg synes også at de skryter litt mye av seg selv og åpenhet.

Han mener VG i det minste må legge inn presiseringer nederst i saken om egne og kommersielle interesser i saken. 

- Vi må legge lista høyere enn det. Når de skriver om egne profiler, må de fortelle om det. VG er åpenbart enige i det. Jeg synes vi skal diskutere om rettelsen eller presiseringen kom tidsnok, og om den er nok.

- Skjønner ikke hvorfor de driver sånn
Nina Hærnes var langt mer kritisk til at VG i det hele tatt driver Max Social. 

- Jeg bare skjønner ikke hvorfor VG driver sånn. Jeg har fått veldig stor respekt for VG gjennom årene, de er gode på å lage nyheter, sier hun. 

- Det det koker ned til for min del, handler om åpenheten og transparensen om det. Det må være ekstremt tydelig. Punkt 2.2 – jeg mener ikke dette er et forhold som er så strengt, sier Anne Weider Aasen

- Det er viktig at PFU gir en slags pekefinger om at her er det ekstremt lite manøvreringsrom for VG, så må de opplyse om dette hver eneste gang de intervjuer en de har et klientforhold til, sier Stein Bjøntegård.

- Utrolig uryddig
- Jeg synes vi som representerer allmenheten har et slags utenfra blikk på det som skjer i media. Jeg tror vi har en overlappende vurdering av at den modellen det er lagt opp til her er med på å svekke tilliten til integriteten til redaksjonen. Det er så klare kommersielle interesserer i valg av den du snakker med og vinkler. Det er med på å svekke tilliten til media, slik jeg ser det. Det er ikke noe presseetisk brudd, men det er betenkelig med denne typen kommersielle vurderinger, sier Øyvind Kvalnes

- Det fremstår utrolig uryddig og vanskelig å orientere seg i. Du kan alltid skrive hvorfor dette er journalistisk begrunnet eller redaksjonelt begrunnet, men jeg stoler ikke helt på det. Jeg lurer på om det er mer som ligger bak der. Den tvilen er ikke noe bra for et mediehus at jeg har. Den tvilen har jeg, og den er ikke bra, sier Nina Fjeldheim