Norske aviser fikk et svært godt driftsøkonomisk år i 2021, viser en ny rapport fra Medietilsynet.

- Fjoråret ble ett av de mest lønnsomme årene det siste tiåret. Det skyldes økte driftsinntekter og en kontrollert kostnadsvekst, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Avisenes driftsresultat økte med totalt 170 millioner kroner i fjor, tilsvarende 25 prosent, til 849 millioner kroner. Rekordmange aviser gikk med overskudd før skatt i 2021.

Omsetningen øker
Også omsetningen økte i de norske avisene, både i brukerinntekkter og annonser. Fra 2020 til 2021 økte avisenes driftsinntekter med 788 millioner kroner, eller syv prosent, til 12,1 milliarder kroner.

- Vi må tilbake til årene før finanskrisen i 2008 for å finne en større økning i avisenes driftsinntekter enn det var i fjor, sier Velsand.

Til sammenligning hadde avisene 15,2 milliarder kroner i inntekter i toppåret 2008 den gangen papiropplagene var langt høyere.

- En stor del av forbedringen skyldes at avisene har hentet tilbake inntekter som gikk tapt under koronapandemien. Men inntektene var også 444 millioner kroner, eller 3,8 prosent, høyere i 2021 enn i 2019, før pandemien inntraff. Dette kan indikere at et mangeårig inntektsfall har snudd, sier Velsand.

Vekst i brukerinntekter
Randi Øgrey
i Mediebedriftene Landsforening understreker at brukerinntektene fra tilfanget av abonnenter bidrar til at bransjen «får økonomisk robuste medier som kan tåle et mer krevende 2022.» Brukerinntekter har vært viktigste inntektskilde til avisene siden 2015 og alle aviskategorier har ifølge rapporten økte brukerinntekter og reduserte annonseinntekter siste fem år.

Avisene hadde totalt 7,4 milliarder kroner i brukerinntekter i 2021 og veksten her var på 4.6 prosent og det er det nettavisene som sørger for. 

- Den digitale utviklingen fortsetter for fullt, og det er viktig at de offentlige virkemidlene underbygger innovasjon og digitalisering, sier Øgrey.

Annonsesalget opp
For annonseinntektene ga 2021 også et brudd med utviklingen som har funnet sted siden Facebook og Google kom inn på det norske annonsemarkedet i 2013.
 
De siste fem årene har avisenes annonseinntekter falt med 228 millioner kroner, eller litt over fem prosent. Men i 2021 økte annonseinntektene med 547 millioner kroner, tilsvarende 14,8 prosent.
 
Annonseveksten var dermed sterkere enn vekstne i brukerinntekter. 

Ansetter igjen
Medietilsynets rapport dokumenterer også at avisene igjen ansetter, og antall årsverk økte totalt med 139, eller 3,4 prosent, i 2021.

– Dette tyder heldigvis på at pandemien ikke har svekket avisenes redaksjonelle kraft, sier Velsand.