VG og Nent Group har inngått forlik i den halvannet år lange rettstvisten om klippbruk. Ankesaken skulle etter planen behandles i Borgarting lagmannsrett den 22. november. 

- Nent Group og VG hadde en saklig uenighet om rammene for nyhetsretten. Etter tingrettens avgjørelse har vi hatt en konstruktiv dialog og fått bedre forståelse for hverandres argumenter. VG anerkjenner Nent Groups behov for å verne om rettigheter de har investert i. Vi har derfor lagt om vår praksis og ser nå frem til å samarbeide, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG, i en pressemelding.

De har inngått et langsiktig samarbeid med Nent Group som gir dem klipprettigheter til Nent Groups norske sportsportefølje og en posisjon som eksklusiv partnert for klipp fra Premier League.

- Vi forstår VGs viktige rolle som nyhetsformidler, også på sportsfeltet. Samtidig har det vært avgjørende for Nent Group å markere at det ikke er fritt frem å bruke klipp fra begivenheter vi har eksklusive rettigheter til. Samtalene med VG har vært preget av gjensidig respekt for hverandres posisjoner. Den nye avtalen sikrer begge parters interesser, sier Peter Nørrelund, Chief Sports Officer i Nent Group.

Les også: VG taper rettsstrid mot Nent-gruppen: - Det er ikke en carte blanche for å ta alt