Søndag 23. mai forteller NRK at de skal forlate Facebook. Nyhetsredaktør Espen Olsen Langfeldt begrunner beslutningen på følgende måte:

«Vi ser at den offentlige samtalen skapt gjennom Facebook har begrenset verdi. Man kan stille seg spørsmål om hva kommentarfeltene tilfører det norske samfunnet av positive verdier.»

Denne begrunnelsen er problematisk. Ikke bare påberoper NRK seg et eierskap til hva som er positive verdier, man de sier også at de ikke ønsker å forholde seg til tilbakemeldinger. NRK trekker seg inn i sin egen boble.

Det er en fallitterklæring.

Ikke alt som skrives på Facebook er nødvendigvis klokt. Men min erfaring er likevel at de beste politiske kommentatorene på Facebook er mange hakk foran de ofte grunne perspektivene man får servert av 6-milliarders-mastodonten NRK.

Hvor foregår den faktabaserte debatten om langsiktige økonomiske- og kulturelle konsekvenser av innvandring? På Facebook!

Hvor belyses svakhetene i norsk- og europeisk klima- og energipolitikk og årsakene til den norske drivstoff- og strømkrisen på den mest faktaorienterte måten? På Facebook!

Hvor kan man danne seg et mest mulig presist helhetsbilde av den militære situasjonen i Ukraina? På Facebook!

Eksemplene er mange.

Vi som føler at våre egne positive verdier ikke er spesielt godt representert hos NRK får her passet påskrevet. Vi teller ikke. NRK vil i fremtiden late som om vi ikke finnes.

Det kan de gjøre i trygg forvissning om at vi som føler oss oversett fortsatt skal tvinges til å betale for elendigheten. Er det rart at misnøyen i samfunnet vokser?

Simen Sandelien er sivilingengiør, samfunnsdebattant og medlem av Asker Høyre.