- Dette er innholdsinnovasjon. Ingen har gjort det før, vi må prøve og feile og gjøre grep som både publikum og algoritmene liker. Det er spennende, men også givende med tanke på påvirkningskraften når vi lykkes, sier kreativ leder Stian Barsnes-Simonsen i Nordic Screens i en melding. 

Ifølge meldingen har Nordic Screens gjort mange produksjoner tilpasset TikTok i samarbeid med myndighetsorganer, næringsliv og ideelle organisasjoner, men «For deg» er deres første dramaserie på plattformen.

Aleksander Dokkeberg i Nordic Screens forteller at handlingen skal foregå i et urbant utelivsmiljø med karakterer som er i tidlig etableringsfasen av voksenlivet.

- Kontrasten mellom hvem man føler man er, hvem man later som man er og hvem man håper å bli, er en klassisk bjelke i ungdomsdrama. Dette blir ekstremt tydelig i en verden hvor sosiale medier er så viktig, sier regissør og serieskaper Dokkeberg.

«For deg» er finansiert gjennom Helse- og omsorgsdepartementets stimuleringsordning for helsefrivilligheten via Stiftelsen Dam, i et samarbeid med foreningen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). En sentral storyline i «For deg» handler nettopp om spiseforstyrrelser hos unge menn.

Kommunikasjonsansvarlig Nina Hvidsten i ROS sier at de er opptatt av å bevisstgjøre unge og jobbe forebyggende ved å snakke åpent, direkte og på nye måter om spiseforstyrrelser.

- Vi erfarer at mange unge kjenner på et følelseskaos som kan skape grobunn for et anstrengt forhold til mat og kropp, der man forsøker å få det bedre på innsiden ved å fikse på utsiden. Vi vil skape en fortelling som mange kan kjenne seg igjen i, sier hun.