- Konkurransetilsynet er ikke enig i lagmannsrettens dom og har derfor anket dommen til Høyesterett, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

I 2020 kjøpte Schibsted opp Nettbil, en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere.

I november samme år konkluderte Konkurransetilsynet med at oppkjøpet svekket konkurransen på bruktbilmarkedet, fordi Schibsted også eier Finn, og vedtok at Schibsted måtte selge sine aksjer i Nettbil.

Konkurranseklagenemnda ga tilsynet medhold i dette i 2021, og Schibsted gikk følgende til søksmål.

I mars avsa Gulating lagmannsrett dom i saken og ga Schibsted fullt medhold og opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak.

(©NTB)