Kringkastingsrådet har mottatt 250 klager fra klagere som er misfornøyde med at organisasjonen «Nei til EU» ikke intervjues eller inviteres oftere til debatter i NRKs nyhetsdekning. 

- Det er ikke så ofte det kommer flere hundre klager på en sak. Det skjer som regel maks en håndfull ganger per år. Klagerne mener at Nei til EU ikke er godt nok representert i flere nyhetssaker, sier rådssekretær Erik Skarrud til Kampanje. 

- Ser dette ut som «organisert klaging»? 

- Flere av klagene har med en oppfordring om å klage til Kringkastingsrådet. Jeg har ikke sett hvor oppfordringen kommer fra.

- Er det sannsynlig at saken kommer til å diskuteres i Kringkastingsrådet? 

- Det er ikke mulig å svare på før rådsmedlemmene har meldt inn hvilke saker de vil behandle. Det skjer noen dager før rådsmøtet, sier Skarrud. 

Neste møte i Kringkastingsrådet avholdes 21. juni. 

Les også: Nærmere 200 klager på NRKs dekning av «Nei til EU» sitt Acer-søksmål av staten

- La oss starte en klagestorm
En av klagerne starter klagen med en oppfordring til å starte en «ny klagestorm mot NRK». 

- Jeg reagerer på at organisasjonen Nei til EU ikke slipper til hos NRK og det mener jeg er synd, for da får vi ikke en mer nyansert debatt. Når det kommer til strøm, så har Nei til EU synspunkter som normalt sett ikke kommer frem i NRK til vanlig. Nei til EU slipper ikke til engang i EU-debattene/diskusjonene som NRK arrangerer. I ett demokrati er det viktig at nettop pressen er sitt ansvar bevisst og belyser alle parter i en sak som er så viktig for nasjonen, skriver klageren videre. 

Samme type ordlyd er å finne i flere av klagene Kampanje har fått tilgang til. Denne er også en gjenganger: 

- Jeg synes det er merkelig at NRK ikke slipper til Nei til EU sine meninger og syn i debatter om EU og EØS. Nå kan det virke som en ny EU-debatt er nært forestående, da er det viktig å slippe til denne store organisasjonen som har rundt 20.000 medlemmer. De besitter mye kunnskap om EU/EØS, og representerer motstanden mot Norges implementering i EU.

Slik svarer NRK på kritikken
Kampanje har bedt redaktør for nyhetsdivisjonen i NRK, Knut Magnus Berge, om å kommentere klagene. 

- Alle er velkommen til å sende inn klager til kringkastingsrådet. Vi registrere at svært mange av disse klagene har samme ordlyd, så det kan virke som det er en felles tanke bak. Generelt er vi opptatt av at alle relevante stemmer skal slippe til i samfunnsdebatten, også interesseorganisasjoner, sier han. 

Det har foreløpig ikke lykkes Kampanje å få en kommentar fra Nei til EU.