Har du fått med deg de to siste «klagestormene» mot NRK? Før jul fikk Kringkastingsrådet inn 200 klager på NRKs manglende dekning av «Nei til EU» sitt ACER-søksmål av staten, mens det tidligere denne uken var kommet inn hele 250 klager på NRKs EU-dekning. Onsdag hadde antallet klager økt til 270. 

Kim René Hamre (21) går siste året på videregående skole i Bergen og er styremedlem i Senterungdommen Bergen og medlem i Senterpartiet Bergen. I tillegg leder Hamre Ungdom mot EU Bergen og sitter i fylkesstyret i Nei til EU. 

Hamre forteller til Kampanje at det var han som startet de to klagestormene. Han er medlem i Facebook-gruppa «Stopp ACER», som har godt over 100.000 medlemmer. Det er blant annet i denne gruppa Hamre har delt innlegg som oppfordrer om å sende inn klager til Kringkastingsrådet. 

- Jeg merket at det var veldig stor misnøye i gruppa med at så få medier dekket Nei til EUs ACER-søksmål mot staten mens det pågikk i Oslo tingrett. Det var åpent for alle medier, men få medier dekket saken, sier Hamre.

- Jeg tenkte at jeg kunne ta fatt i saken og organisere en klagestorm. Alle som har sendt inn klager til Kringkastingsrådet har jo klaget av fri vilje, fordi de mener det de klager på. Det er veldig fint å få til noe sånt, og at man kan sette dagsorden i Kringkastingsrådet. Da får rådet konstruktive tilbakemeldinger og kritikk på hvordan NRK har håndtert EU-debatten, fortsetter han.

- Burde bli invitert til NRK oftere
Hamre mener at mange nå har reagert på at organisasjonen Nei til EU, som har 18.000 medlemmer, ikke inviteres inn i NRKs sendeflater i større grad, når spørsmål knyttet til EU diskuteres. 

- Vi mener at vi oftere burde bli invitert til NRK og at de burde løfte frem andre synspunkter en de som typisk kommer frem. Et eksempel er hvordan EU påvirker strømprisene, det kommer nesten aldri frem. Vi når ikke frem med vårt budskap. Motpartene kunne godt vært uenige mot oss og argumentert mot, men det går ikke når vi ikke inviteres inn.
 
21-åringen sier at han selv har ringt og sendt mail til flere NRK-kontorer i flere måneder, i et forsøk på å få organisasjonen på lufta. 

- Journalistene sier at de synes det jeg forteller er interessant, men så virker det som at sakene stopper opp når de går til nyhetsredaktørene. Det synes jeg og veldig mange andre at er rart.

Hamre sier at han i sin siste klage til Kringkastingsrådet kritiserte rådet for at den manglende dekningen av ACER-søksmålet ikke ble grundigere diskutert.

Reagerer på manglende debatt
Som Kampanje omtalte i november, utløste klagene verken kritikk eller noe debatt i Kringkastingsrådet.

Hamre forteller at kun ett eller to rådsmedlemmer deltok i diskusjonen. 

- Alle rådsmedlemmene burde delta. Jeg følte ikke at klagene nådde helt frem sist. Dette blir den andre klagestormen på ikke så lang tid, der de får inn et uvanlig stort antall klager. Kanskje de skjønner at behandlingen av klagene ikke var god nok, når kritikken fortsetter og antallet klager er enda større. Frustrasjonen vokser når klagene ikke blir tatt seriøst.
 
- Har et stort håp
Rådssekretær Erik Skarrud sa tidligere denne uken at den store mengden klager ikke automatisk vil føre til en diskusjon i Kringkastingsrådet. Medlemenne melder selv inn hvilke saker de vil behandle, og det skjer først noen dager før rådsmøtet.

Neste møte i Kringkastingsrådet avholdes 21. juni. 

- Tror du saken kommer til å bli diskutert under neste møte? Og at det blir større diskusjon denne gang?
 
- Jeg har et stort håp om det. Jeg kommer også til å sende inn en epost til Kringkastingsrådet i forkant og be dem behandle saken skikkelig denne gangen og om å ha en skikkelig diskusjon, sier Hamre.
 
Han legger til at han tror at noen av rådsmedlemmene nok vil være enige i klagene, andre ikke.

- Det er helt greit det, men det må en diskusjon til. Når det er kommet inn så mange klager, bør de se at det er en større sak enn de andre sakene. Det krever mer tid. Hvis ikke signaliserer de at det ikke hjelper å klage. Da føler folk at det ikke nytter å bruke Kringkastingsrådet og at de ikke tar dem på alvor.

Les også: Luqman Wadood (20) er student, gründer og yngst i Kringkastingsrådet: - Jeg er ung og dum