Medietilsynet skriver i en pressemelding at de har valgt å gjøre alvor av varselet de kom med i juni i fjor og pålegger TV-distributørene å stanse reklamen for pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys TV-kanaler Fem, Max, Vox og Eurosport Norge.

Pålegget har gått ut til TV-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente.

- Medietilsynet har gjennomført en omfattende saksbehandling som ligger til grunn for vedtakene som nå er gjort, sier direktør Mari Velsand.

Har frist til 15. august
1. januar 2021 trådte den nye regelen i kringkastingsloven i kraft som åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til reklamen på TV for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Medietilsynet skriver i meldingen at TV-distributørene kan sette som vilkår for formidlingen av Discoverys sendinger at de ikke skal inneholde bettingreklame.

- Vår vurdering er at det å sette vilkår gjennom en avtale er den mest hensiktsmessige og treffsikre fremgangsmåten for å hindre tilgangen til reklame. Men distributørene står fritt til å velge andre metoder dersom de ønsker det, sier Velsand.

Distributørene har frist til 15. august med å rette seg etter vedtaket.

Mari Velsand Eivor Eriksen.jpg

Fatter vedtak: Medietilsynet varslet distributørene om et mulig pålegg våren 2021. Nå kommer den endelige beskjeden fra tilsynet. Foto: Eivor Eriksen

- Vil gå i dialog
Både Telenor og Altibox sier til Kampanje at de vil gå i dialog med Discovery om pålegget.

- Telenor stiller seg bak hensikten med endringen i kringkastingsloven som er å bekjempe spilleavhengighet. Vi vil nå gå nøye igjennom vedtaket fra Medietilsynet. Vårt standpunkt er at innholdet som distribueres på våre plattformer skal være i overenstemmelse med lover og regler, og vi vil ta med oss dette i vår dialog med Discovery, sier informasjonssjef Amalie Knudsen i Telenor til Kampanje.

Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox mener det er formålstjenlig for alle parter at de finner gode løsninger.

- Altibox stiller seg bak hensikten med lovendringen som er å bekjempe spilleavhengighet. Det er kringkasterne som er ansvarlig for innholdet de sender, og vi observerer at Discovery er uenig i lovens gyldighet. Vi vil gå i dialog med Discovery for å se om vi kan komme frem til en løsning, sier han.

- Uforenlig med redaksjonell frihet
Discovery mener loven er i strid med senderlandsprinsippet i EØS-avtalen og forsøkte først å få saken behandlet i Oslo tingrett. Der ble den avvist på bakgrunn av at Medietilsynet på det tidspunktet ikke hadde fattet vedtak ennå og at Discovery derfor ikke har påvist et aktuelt behov for å få avklart gyldigheten av regelen.

- Nå skal vi lese Medietilsynets vedtak nøye, og deretter vurdere hva vi skal gjøre. Vi utelukker ikke at vi vil prøve dette rettslig, sier operativ leder i Discovery Norge, Espen Skoland

Uansett hva intensjonen bak forslaget er, kommer vi ikke unna at det er uforenlig med redaksjonell frihet og forbudet mot forhåndssensur. Medietilsynet vil pålegge distributørene å sensurere innhold eller skru av signalet. Det betyr at redaktørene ikke lenger kan avgjøre hva som skal sendes selv, men tvinges til å overlate dette til myndighetene og distributøren. Vi er tilhengere av frie medier og saken er derfor prinsipiell for oss, fortsetter han.

Han viser til at de følger det tyske lovverket for TV-reklame.

Reklamen som sendes på våre kanaler er underlagt strenge retningslinjer som følger av tysk regelverk, og følger i tillegg vår selvregulering på nivå med den som gjelder for Norsk Tipping.

Les mer: Høyesterett avviser anken fra Discovery