I en pressemelding tirsdag morgen heter det at det er «fortsatt digital abonnementsvekst» i eieren av Dagens Næringsliv. Men annonse‐ og eventmarked «bidro til en krevende start i 2022 for NHSTs mediedivisjon», heter det videre i meldingen.

NHST Media Group, mediedivisjonen i NHST, leverte et resultat (EBITDA) på minus 3,1 milloner kroner i første kvartal mot et overskudd på 1,3 millioner kroner i samme periode i 2021. Mediedivisjonen til NHST består av utgivelser som Dagens Næringliv, TradeWinds, Intrafis og Fiskeribladet.

‐ Vi er ser en positiv utvikling for abonnementsinntektene år for år, drevet av en fortsatt god digital vekst for alle publikasjonene. Dette viser at redaksjonene fortsetter å levere journalistikk som flere og flere abonnenter vil betale for både i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Trond Sundnes.

Brukermarkedsinntektene i første kvartal var på 149 millioner kroner, opp fra 145 millioner i samme periode i 20221. 

Inngangen på året i annonse‐ og eventmarkedet har imidlertid vært krevende, skriver NHST i meldingen. Det er først og fremst lavere aktivitet som følge av Covid‐restriksjoner og Ukraina‐krigen som har ført til tilbakegangen.

‐ Samlet har dette ført til utsettelser og kanselleringer av kampanjer og eventer både i Norge og for våre internasjonale publikasjoner i kvartalet, sier Sundnes.     

Reklameinntektene falt med noen millioner kroner, eller ned 4,7 prosent, til snaue 45 millioner kroner, mens andre innteklter falt med én milliion kroner til 5,1 millioner kroner. 

Selskapet skriver videre i resultatrapporten at kostnadene økte med snaue fire millioner kroner grunnet inflasjonen og økte trykkekostnader.

- Kostnadsreduserende tiltak er blitt implementert for å møte det økte presset på kostnader, heter det i rapporten. 

- Hva slags tiltak er det snakk om? 

- Vi justerer noe på aktivitetsstyrte kostander, men utover dette er det ingen større tilta, sier Sundnes til Kampanje. 

Her kan du se alle tallene til NHST for årets første kvartal. Alle tall i MNOK. 

NHST 2022 2021 Endring i %
Omsetning 253,2 256,0 - 1,0
Driftsresultat - 23,5 - 17,7 -
Resultat før skatt - 28,5 - 19,2 -