Saken blir oppdatert.

Fredag starter lønnsforhandlingene mellom Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Journalistlag (NJ). Det er satt av tre dager til forhandlingene på Thon Hotel Vika Atrium.

Dette er et hovedoppgjør og leder av NJ Dag Idar Tryggestad varslet tidligere i måneden at de og MBL har en stor jobb foran seg for å ta igjen «en dårlig lønnsutvikling over tid».

Les mer: DN-journalister på lønnstoppen - her er bransjens best betalte

Stiller krav om lønn- om kompetanseøkning
år Kampanje møter Tryggestad kort tid før møtet med MBL forteller han at de har en ambisjon om å få til et generelt tillegg som er av en viss størrelse sånn at medlemmene opprettholder kjøpekraften og tar igjen det han kaller et etterslep fra 2020-oppgjøret.

- Vi vil prioritere de som tjener minst. Så kommer vi med et krav rundt kompetanse. Det har vært et krav fra NJ i mange år. Vi er opptatt av at kompetanse skal være noe alle får tilbud om og får mulighet til, slik at de kan stå i yrket over tid. Det er et sentralt krav for oss, sier Tryggestad.

NJ vil også forhandle om et ulempekrav.

- Det er til dels et arbeid vi har gjort sammen med MBL over flere år og handler om få til et teambasert ulempesystem, men det er også andre element med ulempe som vi ønsker å få inn i årets oppgjør.

«Koronaoppgjøret» i 2020 var på 1,7 prosent og fjorårets mellomoppgjør var på 2,7 prosent.

- Går så det griner
I år har NJ og MBL lagt opp forhandlingene på en annen måte enn tidligere ved at partene møtes fredag for å utveksle krav og deretter møtes igjen mandag og tirsdag for å fullføre forhandlingene med en frist til å bli enige  21.00 tirsdag kveld.

- Hvorfor stiller dere ikke med et krav om prosentvis vekst?

- Våre oppgjør skiller seg litt fra andre oppgjør ved at NJ er en uavhengig organisasjon og ikke bundet av frontfaget. Vi lever ikke i et vakum, så våre krav vil speile de kravene som er fremmet i arbeidslivet for øvrig, men vi må ta hensyn til utviklingen i vår bransje og et vesentlig poeng for oss er at mediebransjen går så det griner. 2021 var et fantastisk år for store som små mediehus og det er naturlig at vi vil ha en del av den kaken.

NJ-lederen mener mange norske journalister er innenfor definisjonen av lavtlønnede og flere tjener mindre enn en gjennomsnittlig industriarbeider.

- Skal vi gjøre noe med rekrutteringskrisen bransjen opplever er lønn et av problemene vi må svare på. 

- Er det stor streikelyst?

- Jeg opplever at det er enormt engasjement i organisasjonen for lønns- og arbeidsvilkår og jeg opplever vi har et stort forventningspress fra våre medlemmer om å levere på årets oppgjør. Det handler både om penger, rettferdighet og, ikke minst, kompetanse.

- Kan bli tøffere forhandlinger
NJ-lederen møter forhandlingsleder Pernille A. Børset fra MBL.

- Vi har satt av tre dager til oppgjøret slik at vi har godt med tid til å jobbe frem en løsning vi kan enes om, sier MBLs forhandlingsleder i en uttalelse.

- Partene har jobbet godt sammen i forkant, og vi har felles syn på enkelte ting før vi møtes til forhandlinger. Vi regner likevel med at det kan bli tøffe forhandlinger for å få til en god balanse med hensyn til både arbeidstakeres kjøpekraft og bransjens konkurransekraft.

Les mer: Enighet i lønnsforhandlinger mellom MBL og NJ