Discoverys søksmål mot staten har blitt avvist av Høyesterett. Det melder Medietilsynet i en pressemelding.

Den nye reglen i kringkastingsloven som trådte i kraft 1. januar 2021 åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til reklamen på TV for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Discovery mener loven er i strid med EØS-avtale og forsøkte først å få saken behandlet i Oslo tingrett. Der ble den avvist på bakgrunn av at Medietilsynet ikke ennå har fattet vedtak ennå og at Discovery derfor ikke har påvist et aktuelt behov for å få avklart gyldigheten av regelen i kringkastingsloven.

Dette er også begrunnelsen for at Høyesterett nå avviser anken.

I juni i fjor gikk Medietilsynet ut med et varsel til landets TV-distributører som alle formidler kanalene til Discovery og Nent-gruppen. Etter å ha gjennomført en undersøkelse av de ulike sendingene mener Medietilsynet det kan være grunnlag for å hindre Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, Viasat og Altibox i å sende utenlandske pengespillreklamer på Discoverys kanaler.

- Medietilsynet regner med å avklare om det er grunnlag for å pålegge tv-distributørene å fjerne pengespillreklamen på tv-kanalene til Discovery i løpet av få uker, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Saken stopper derfor trolig ikke her. Dersom Medietilsynet kommer med et pålegg, kan Discovery få prøvd spørsmålet enten gjennom en forvaltningsrettslig klagebehandling eller ved å ta ut søksmål, påpeker Medietilsynet i meldingen.

- Det er viktig å huske at dette ikke er en avgjørelse om selve innholdet i saken, men om saken skal behandles nå eller senere. Det prinsipielle rettslige spørsmålet vi har forsøkt å få avklart, er helt uavhengig av et konkret vedtak fra Medietilsynet, og det setter statens posisjon i et underlig lys, særlig når man nå sier at et vedtak er like rundt hjørnet, sier operativ leder i Discovery Norge, Espen Skoland
 
- Utfallet i Høyesterett er uheldig for alle parter som er involvert, fordi man risikerer at Medietilsynet fatter ulovlige vedtak, med de konsekvenser det kan få for distributører og kringkastere. Dette kunne vært forhindret om domstolene hadde tillatt prøving av det rettslige spørsmålet før vedtak fattes, avslutter han.

Les mer: Discovery reagerer på reklame-varsel: - Overstyrer redaktøransvaret