Denne kommentaren ble først publisert på Civitas egen hjemmeside og er gjengitt med tillatelse.

Torsdag 17. mars er det møte i Kringkastingsrådet. Da bør rådet ta initiativ til en skikkelig evaluering av NRKs dekning av opptakten til og selve krigen i Ukraina.

NRK er vår desidert viktigste allmennkringkaster og finansieres over statsbudsjettet.

For tiden mottar NRK over seks milliarder kroner i året.

Når det bryter ut en krig i hjertet av Europa settes alle medier på prøve. Nyhetsdekningen og meningsjournalistikken blir både mye viktigere og mer krevende enn den normalt er.

NRK er den viktigste nyhetskilden for svært mange i Norge. Derfor er det ekstra viktig at NRKs dekning holder høy kvalitet.

Skal man tro det man ser på sosiale medier, har NRK både imponert og skuffet. Mange har gitt uttrykk for stor respekt og beundring for NRKs korrespondenter. Andre har ment at de daglige nyhetssendingene ikke holder mål, og at det er bedre å følge utenlandske kanaler. Både britiske, tyske og danske sendinger har blitt nevnt.

NRK har lange tradisjoner for å evaluere seg selv. Det såkalte Allmennkringkasterregnskapet måler og teller praktisk talt alt som kan måles og telles: Hvor mange ser og hører på NRK? Hvem er de? Hvilke markedsandeler har NRK? Har folk tillit til NRK, og hva ser og hører de mest på?

Alt dette er vel og bra, men med en krig i Europa er det mulig å gjøre mer. En krig i våre nærområder er en så stor og dramatisk hendelse at allmennkringkastere i alle land har de samme utfordringene med å dekke den på en god måte. Derfor er det også mulig å sammenligne dekningen for å vurdere om det er noe å lære.

Hvordan har NRKs dekning vært, for eksempel når det gjelder tilstedeværelse i Ukraina eller nabolandene? Hvilken rolle har kommentatorene i studio spilt, og hvilken ekspertise har de hatt? Har «nyhetsankerne» hatt den nødvendige kompetansen til å stille de riktige og viktige spørsmålene? Hvor stor del av sendingene har vært repriser, og har de vært merket som repriser? Og har NRK dekket det vesentligste godt nok? Hvordan var for eksempel dekningen av Olaf Scholz’ enormt viktige og overraskende tale rett etter at krigen brøt ut?

Det kunne vært interessant om det ble foretatt en kvalitativ vurdering og evaluering av NRKs dekning sammenlignet med dekningen i et par andre land, for eksempel Danmark og Tyskland. Danmark har om lag samme størrelse som Norge, mens Tyskland er mye større og derfor har andre ressurser, så dette må det tas hensyn til. Men selv små kringkastere kan ha noe å lære av de store.

Kringkastingsrådet blir ofte beskyldt for å være et supperåd.

Nå kan rådet ta initiativ til en evaluering som kan gi oss en viktig og interessant debatt.