- Tallene tyder på at lovendringen for å stoppe utenlandsk pengespillreklame har effekt, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, i en pressemelding.

Fra 1. januar 2021 trådte det i kraft en endring i kringkastingsloven som gjorde det mulig for Medietilsynet å stoppe utenlandsk pengespillreklame på norske TV-skjermer. Formålet med endringen var å skjerme forbrukere mot reklame fra selskaper som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.

Dette er fjerde året på rad at markedet for pengespillreklame faller.

- Reklamemarkedet for utenlandske pengespill falt med 35 prosent, mens norsk pengespillreklame falt med 27 prosent i denne perioden. Det ser dermed ut til at den nye loven virker, sier Velsand.

Utenlandske spillselskap står nå for 72 prosent av all pengespillreklamen på norske tv-skjermer, mot 28 prosent fra norske spillselskap. Tallene er levert av Nielsen Media Research.

Brukt til sammen 582 millioner 
Norske og utenlandske spillselskaper har til sammen brukt 582 millioner kroner på TV-reklame i Norge fra august 2020 til juli 2021. Sammenlignet med samme periode året før er det 283 millioner mindre. 

Flere aktører har vært bekymret for at en nedgang i pengespillreklamen skulle redusere kringkasternes totale annonseinntekter i et slikt omfang at det ble mindre kvalitetsinnhold til tv-seerne.

- Samtidig som det første halvår 2021 ble investert mindre i pengespill enn halvåret før, viser tallene at det ble investert mer i annen tv-reklame. Det ser dermed ut til at det er liten grunn til bekymring for at lovendringen fører til mindre produksjon av norsk tv-innhold, sier Velsand.

Les også: Dobbel jackpot for Discovery - Soper inn bettingmillioner etter nytt lovforbud

Discovery fotsatte - Nent sluttet
Endringen i reglene har imidlertid splittet TV-kanalene. Medietilsynet har funnet massive brudd på reglene hos Discovery med TV-kanalene Fem, Max, Vox og Eurosport Norge. Nent Group besluttet at de ikke skulle sende mer reklame for utenlandske spillselskaper i Norge.

- Vi følger de reglene som gjelder for dette feltet, og vår sending av spillreklame er fullt ut i samsvar med reglene som gjelder i senderlandet. Vi mener derfor det er i strid med EØS-retten å skulle pålegge distributører å hindre disse sendingene, og det er det vi ønsker å få avklart gjennom søksmålet mot staten, skrev Espen Skoland i en e-post til Kampanje ved en tidligere anledning.

- Vi jobber nå med å vurdere om det er grunnlag for å pålegge tv-distributørene å fjerne pengespillreklamen på tv-kanalene til Discovery, og regner med å ha dette avklart i løpet av første kvartal, sier Velsand.