Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for 2021 er nå klart. Det viser en oppgang i reklameomsetningen via mediebyråene i Norge på 15,8 prosent fra 2020, noe som utgjør en økning på hele 1,3 milliarder.

Omsetningen i 2021 passerte også 2019 som var det siste året uten pandemisituasjon. Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 9,87 milliarder kroner i 2021 mot 8,52 milliarder i 2020. I 2019 landet tilsvarende omsetning på 9,65 milliarder kroner.

- Det har vært en fantastisk opptur i reklameomsetningen, i året vi nå har lagt bak oss. Ikke bare ble 2020-omsetningen grundig slått. Det kunne vi fastslå allerede etter halvgått 2021. Men i slutten av 2021 passerte man også 2019-tallene. Og 2019 var et år uten pandemisituasjon, i alle fall her hjemme, sier den nye sjefen i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.

Bryter en opp tallene i enkelte mediekanaler er det digitale medier som er den store motoren i markedet. Digitale medier, som inkluderer alt fra display, influencer marketing, sosiale medier, søk og video, hadde en oppgang på 26,5 prosent fra 2020 til 2021. Markedsandelen til de digitale mediene økt dermed til hele 43,5 prosent av reklameomsetningen via mediebyråene. 

– Den virkelige vinneren i 2021 er åpenbart alle former for digital annonsering, som alene har en vekst på 900 millioner fra profesjonelle mediebyråer, eller hele to tredjedeler av den totale veksten om du vil, sier administrerende direktør Torstein Rafgård i mediebyrået OMD.

Størst innen digitale medier er display-annonsering som landet på 1,8 milliarder i omsetning i 2021, med sosiale medier på andreplass innen kategorien med 1,12 milliarder.  Totalt ble det omsatt reklame via mediebyråene i kategorien digitale medier for 4,29 milliarder i fjor.

TV er den nest største kategorien innen Mediebarometeret, og landet på en omsetning via mediebyråene på 3,39 milliarder kroner i 2021. Det var en oppgang på 10,5 prosent fra 2020. Men TVs andel av det totale markedet fortsetter å fall og i 2021 gikk andelen ned fra 36,1 prosent i 2020 til fjorårets 34,4 prosent.

- Sterkere comeback
2021 ble også et svært så sterkt lyd-år i reklamesammenheng. Radio og podcast hadde samlet sett en oppgang på 31,2 prosent til 446 millioner kroner.  kommenterer 2021-tallene på følgende måte:

- Det er liten tvil om at markedet i 2021 har gjort et sterkere comeback enn det vi kunne forvente. Vi har landet på en omsetning som også er høyere enn 2019, og vi kan i den forbindelse si at markedet ble mer enn friskmeldt i 2021. Naturligvis er det kanaler som tidvis har hatt det tøft, men overordnet har man kommet godt ut av det. Annonsørene har vist vilje til å investere gjennom 2021 og det blir spennende å følge utviklingen nå utover i første kvartal, sier Rafgård.

Også dagspresse og ukepresse kunne notere seg for en vekst, mens kanalene fagpresse og DM ble fjorårets største tapere med en nedgang på henholdsvis – 7,7 prosent og – 6,7 prosent.

Kategorier som dagspresse og ukepresse har stort sett falt i de senere årene. 2021 ble imidlertid et positivt år for begge mediekategorier. Dagspresse økte med 5,2 prosent til 397 millioner, mens ukepresse/magasiner satte sluttstrek ved 49 millioner og en vekst på 3,5 prosent.

Her kan de se oversikten over reklameinvesteringene til mediebyråene i 2021 sammenlignet med 2020. 

Mediegruppe 2021 2020 Endring i %
Digitale medier 4.295.682 3.395.031 + 26,5
- Display 1.809.190 1.485.884 + 21,8
- Influencer 26.037 12.884 + 102,1
- Sosiale medier 1.124.782 767.191 + 46,6
- Søk 699.696 629.144 + 11,2
- Video 635.977 499.928 + 27,2
TV 3.398.531 3.075.885 + 10,5
Lyd 446.057 340.108 + 31,2
- Radio 415.022 325.572 + 27,5
- Podkast 31.035 14.536 + 113,5
Kino 82.212 59.938 + 37,2
Utendørs 513.432 389.462 + 31,8
Dagspresse 397.333 377.762 + 5,2
Magasiner 49.352 47.692 + 3,5
Fagpresse 22.817 24.713 - 7,7
DM 634.467 680.004 - 6,7
Andre medier 36.965 137.825 - 73,2
Sum omsetning 9.876.848 8.528.420 + 15,8
- Programmatisk 1.216.720 871.275 + 39,6