Med det forlenges den allerede eksisterende kontrakten til 2023.

Målingene gjennomføres på oppdrag fra NRK, P4-gruppen og Bauer Media. Nielsens måling rapporterer lytting til de fleste typer lydinnhold uavhengig av distribusjonsplattform og lytteutstyr.

- Nielsen har levert en solid radiomåling i den nåværende kontraktsperioden, forankret i faglig sterk integritet og et høyt servicenivå, sier avtroppende formann for Styringsgruppen, Kristian Tolonen i NRK.

Formålet med målingen er å gi et representativt bilde av nordmenns radiokonsum. Data fra målingen brukes som valuta for mediekjøp/-salg, og for å rapportere hvor mange som hører på de ulike radiostasjonene, hvem som lytter, og hvor lenge.

- Nielsen har skrevet et nytt kapittel for de høye ambisjonene norsk radio har for å måle radio etter metoder i verdensklasse. Vi har sterk tro på at neste periode fra 2023 vil flytte radiomåling i Norge ytterligere, sier Tolonen.

Dagens lyttermåling fra Nielsen har siden 2019 levert lyttertall basert på et panel bestående av 2000 personer, og vil nå bli ytterligere utviklet for å gi en enda mer nøyaktig representasjon av nordmenns lyttervaner. Ragnhild Herlofsen, Nielsens leder i Norge, er takker for tilliten.

- Vi er ydmyke og glade for utfallet av denne anbudsprosessen, hvor vi har blitt vurdert opp mot sterke internasjonale konkurrenter. Styringsgruppen har igjen konkludert med at Nielsen har den beste løsningen for å måle radio, noe som er ekstremt motiverende og givende etter arbeidet vi har lagt ned i den første kontraktsperioden, sier Herlofsen.

- Nielsen har tatt en tydelig strategisk beslutning om å investere tungt, både i mennesker og teknologi, for å utvikle og fremtidssikre våre mediebruksmålinger slik at vi forblir relevante i markedet. De norske radiokringkasterne er kjent som å være blant de mest fremoverlente i verden, og å få fortsette samarbeidet med denne gruppen er inspirerende for alle her hos oss, fortsetter Herlofsen.

Nielsen har globalt mer enn 75 års erfaring med måling av radiolytting, og et stort antall patenter på måleteknologi, inkludert Personal People Meter som har blitt brukt for å måle radiolytting i Norge siden 2006.