I jula skrev Kampanje om at NRK slettet og beklaget et klipp fra Kringkastingsorkesterets julekonsert, «Jul med KORK», som ble vist lørdag 18. desember. 

Sammen med Kringkastingsorkesteret opptrådte bandet 9 grader nord en versjon av salmen «Tenn lys» med endret tekst. Blant annet ble tekstlinjen «må jord og himmel møtes» byttet ut med «(m)å jord og drømmer møtes». 

Endringen av teksten har fått mange til å se rødt. Sist Kampanje omtalte saken hadde Kringkastingsrådet mottatt 68 klager om programmet. 

Nå antallet klager økt til 100, opplyser rådssekretær Erik Skarrud. 

- De fleste klagene går fortsatt på omskriving av teksten og det noen mener er avkristning av jula, sier han nå til Kampanje. 

- Klager noen på NRK har valgt å avpublisere? 

- Ikke som jeg har sett. 

- Når avgjøres det om saken blir diskutert i Kringkastingsrådet? 

- Nå vet vi hvem som skal sitte i rådet i utnevnt av Stortinget, men ikke av Kulturdepartementet. Vi får ikke planlagt noe nytt møte før vi har ny ledelse i rådet. Det er det nye rådet som bestemmer om de vil ta opp saken til behandling eller ikke. Først etter at alle 14 er på plass vet vi hvilke dato møtet vil bli avholdt og hvilke saker de skal diskutere, avslutter han. 

Skarrud mener de siste fire rådsmedlemmene trolig vil pekes ut i slutten av januar. 

9 grader nord ønsket ikke å kommentere
Kampanje har tidligere vært i kontakt med 9 grader nord, som ikke ønsket å kommentere saken. 

Avtroppende rådsmedlem og redaktør i den kristne avisa Dagen, Vebjørn Selbekk, gikk tidlig hardt ut mot NRK og 9 grader nords opptreden i avisas leder. Han kalte omskrivingen både smak- og respektløst overfor låtens opphavsmann, og mener at den mest sannsynligvis er i strid med Åndsverksloven. Selbekk mener også at KORK-konserten var svak på julens egentlige budskap.

Etter at NRK valgte å slette innlegget, sa han til Kampanje at NRK hadde tatt riktig avgjørelse. 

- Her er det gjort en grov feil ved at man ikke har avklart med rettighetshaveren at man endrer utrykket og teksten i en salme. Det at NRK nå sletter innslaget vitner om at de tar dette seriøst. De bør de også gjøre når de har gjort en så stor feil, sa han. 

Les også: NRK Supers klima-serie klaget inn for å «gi barn angst»: - Sjokkert og fly forbanna