Av de 135 klagene som er tatt opp til full behandling i Pressens faglige utvalg (PFU) i 2021, fikk 51 prosent medhold. Det er en økning i fellingsprosenten på fem prosentpoeng fra året før.

Det punktet i Vær Varsom-plakaten som feller flest er 3.2, om å være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Mangelfull opplysningskontroll er den største medvirkende årsaken til fellelse på dette punktet, ifølge PFU-leder Anne Weider Aasen.

- Veldig ofte går 3.2 og 4.14 (om samtidig imøtegåelse, red. anm) sammen. Det har vært tilfelle i året som gikk, sa hun på Norsk Presseforbunds digitale oppsummering av etikkåret 2021 tirsdag morgen.

Document.no på verstingtoppen
Document.no topper fellingsstatistikken med syv brudd. Deretter følger NRK og Finansavisen med fem fellelser hver.

Ansvarlig redaktør Hans Rustad i Document.no var til stede på presseforundets sending. Der ble han utfordret av NRK-programleder Ingerid Stenvold, som ledet sendingen, på hvordan Rustad og resten av redaksjonen i Document.no jobber med presseetikk.

- Det var veldig pretensiøst, svarer Rustad og fortsetter:

- Men vi har hatt en del utveksling med Arne Jensen om rettssakene, for vi har dekket en del saker som ingen andre i pressen har tatt i, for å bli bedre på å tolke regelverket og hvordan praktiseres. Vi har bedt Arne Jensen om å komme for å gi oss en briefing. Det har vi allerede berammet, sier han til Stenvold.

Vil unngå «slurv»
Gjennom samtalen med Stenvold kom det frem at Rustad mener Vær Varsom-plakten tolkes utifra «en bestemt kontekst og en bestemt konsensus».

- Jeg synes ikke det så mange fellelser, når du tenker på hvor mange tusen artikler vi produserer. Jeg synes man tar det litt for alvorlig. Som jeg sa til journalisten i Journalisten da han spurte: har du inntrykk av at PFUs status er fallende? Jeg sa ja, jeg har inntrykk av at for våre lesere er det et gjesp med noen av disse. Hvis vi gjør noe gærent vil leserne våre anerkjenne at vi blir dømt, sier Rustad.

Han har imidlertid satt seg et presseetisk mål for 2022.

- Vi vil tenke mer over noe så elementært som tilsvarsretten. Det er egentlig bare slurv å bli felt på det, sier han.

Tre av de syv fellelsene mot Document.no går på punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten om moderering av kommentarfelt. Redaktøren anerkjenner at han er ansvarlig for ytringene som publiseres der. Likevel er han kritisk til fellelsene.

- Vi har et moderatorkorps som jobber nesten hele døgnet, men denne tendensen til at du også blir felt for kommentarfeltet stiller jeg meg veldig skeptisk til, for alle vet at det er en ventil for frustrasjon, og provoserer du noen veldig, må du forvente en reaksjon. Ordvalget har betydning og rennesteinspråk vil vi unngå, men det må være lov å ha sterke ytringer, sier Rustad.

Totalt endte åtte klagesaker i PFU med brudd fordi mediene ikke har klart å innfri kravet i 4.17. Det er en fordobling fra 2020.

Vil kutte behandlingstid
Tidligere i sendingen gjorde generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, det klart at de vil ta grep for å redusere saksbehandlingstiden i Pressens faglige utvalg (PFU). Det kom frem da forbundet avholdt sin årlige oppsummering av etikkåret 2021.

- Vi ønsker at klagerne får raskere svar. I dag går det for langt tid og vi har satt oss konkrete mål om å få tiden kraftig ned, sa hun i sin innledning.

Fagnettstedet Journalisten har tidligere skrevet at behandlingstiden har økt med 50 prosent på fem år.

Det kom inn 777 klager til PFU i 2021 mot 354 i 2022.

- Antall klager som kommer inn har økt betydelig de siste ti årene og det sier noe om arbeidsmengden til Norsk Presseforbund og sekretariatet, sier PFU-leder Anne Weider Aasen.

- Et stort gap
Bare 251 av de 777 klagene ble tatt opp til behandling. 116 av dem blet tatt opp til såkalt forenklet behandling, i de tilfellene sekretariatet mener det er åpenbart at mediene ikke har brutt god presseskikk, mens 135 av dem har fått full behandling.

- Det er et stort gap mellom klagene som er berettiget til behandling og hvilke som kommer inn fordi folk kjenner til klageordningen og tenker at her er det noe jeg vil ta opp, sier Weider Aasen.

Ifølge PFU-lederen er den viktigste årsaken til at klager avvises at de ikke har samtykke fra en berørt part, slik PFU-vedtektene krever.

Vil ha flere minnelige løsninger
Presseforbundet arbeider med å redusere omfanget av hver enkelt klagesak, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten i behandlingen ifølge Elin Floberghagen.

- Vi kommer også til å vurdere PFU-uttalelsene, både i form og oppbygging, og hvilke krav som settes til publisering av fellende uttalelser, gitt at det er den eneste konsekvensen av at man har brutt god presseskikk. Det er viktig at de er godt synlige og publiseres på en måte som gjør at de som så eller leste saken får med seg fellelsen, sier hun.

Neste punkt på jobblisten til generalsekretæren er å jobbe for flere minnelige løsninger mellom klagere og innklagede medier. Bare 27 saker ble løst på denne måten i fjor.

- Det tallet burde vært langt høyere. Det er ikke noe mål for oss at flest mulig saker skal behandles i PFU. Gode løsninger mellom partene vil i mange tilfeller være mye bedre, sier hun.