Tenk har i samarbeid med TV 2, TV 2-journalist Kadafi Zaman, Norsk Journalistlag Oslo og Oslo Redaktørforening utviklet et nytt undervisningsopplegg som skal vise hvorfor journalistikk er viktig i et demokrati - og samtidig reklamere for journalistikk som yrkesvalg. Det skriver Redaktørforeningen på sine nettsider. 

Ifølge Redaktørforeningen vil TV 2-reporter Kadafi Zaman – som selv har bidratt til å utarbeide filmene som skal brukes - bli helt sentral i opplegget.

- Dette er en sak jeg er svært engasjert i. Jeg håper elever og lærere tar i bruk det nye undervisningsopplegget og benytter anledningen i forbindelse med fredspris-uka, sier Zaman.

Tenk, som er skoleavdelingen til Faktisk.no, står bak undervisningsopplegget heter «Journalistikk, demokrati og kildekritikk». Det skal først og fremst brukes i ungdomsskolen, men kan også tilpasses videregående.

Silje Hovland, leder i Oslo Redaktørforening, sier i saken hos Redaktørforeningen at de nå vil forsøke å selge inn journalistikk som en mulig yrkesvei for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

- Vi trenger flere journalister og vi trenger ikke minst at ungdommer med en flerkulturell bakgrunn velger journalistikk som yrkesvei. Kadafi er en god rollemodell. Han brenner for journalistikken og den viktige rollen mediene har i samfunnet, sier Hovland.

Etterlyser tiltak hos journalistutdanningene:

Aftenposten-journalist Abdirahman Hassan sier at han har stor tro på det nye undervisningsopplegget. - Men jeg savner også at journalistutdanningene jobber konkret med dette, sier han. Foto: Danyal Malik

Savner tiltak hos journalistutdanningene
Aftenposten-journalist Abdirahman Hassan, som også sitter i styret i Norsk Journalistlag Oslo, sier til Kampanje at han har veldig stor på på undervisningsopplegget. Hassan har flere ganger uttalt seg om det manglende mangfoldet i mediene. 

- Jeg tror det kan bidra til at flere unge får øynene opp for journalistyrket. Vi trenger å gjøre yrket vårt mer tilgjengelig og forståelig for potensielle søkere. Det er ikke nødvendigvis alle unge som vet hvordan journalister jobber i praksis, sier Hassan. 

- Jeg tror dette undervisningsopplegget kan motivere flere elever og spesielt elever med flerkulturell bakgrunn til å søke seg inn på journalistutdanningene, legger han til. 

- Er det nødvendig med enda flere tiltak for å trekke personer med minoritetsbakgrunn til journalistikken? 

- Jeg mener det er bra at fagforeningen og Norsk Redaktørforening jobber med dette. Men jeg savner også at journalistutdanningene jobber konkret med dette. Jeg mener de har en jobb å gjøre når det gjelder å rekruttere for eksempel elever på videregående skoler i Oslo øst. Vi er nødt til å komme oss litt ut og promotere vårt yrke overfor potensielle søkere, sier han. 

Les også: Refser VGs stillingsutlysning: - Dette er mildt sagt provoserende