Oppdatert 9. november: Tittelen er endret for å få frem at TV 2 kun har fått et tilbud om en knapp dersom Altibox produserer nye fjernkontroller innen avtaleperioden.

Oslo tingrett har gitt TV 2 fullt medhold i søksmålet mot Altibox. Sistnevnte pliktes til å gi TV 2 et tilbud om å få en egen knapp på Altibox' nye fjernkontroll.

Altibox forbys også å produsere, markedsføre og tilby en ny fjernkontroll med en knapp for en tredjepart, uten at denne fjernkontrollen også har en knapp for TV 2. 

Forbudet gjelder til TV 2 eventuelt har avslått et tilbud fra TV 2, eller til rimelig akseptfrist har utløpt, og senest 31. mars 2022.

Altibox må dekkes TV 2s fulle sakskostnader, som beløper seg til 584.250 kroner, i tillegg til rettsgebyr.

- Vi er fornøyd med at retten støtter TV 2s syn, og konkluderer med at TV 2 skal behandles likt med andre aktører, sier kommunikasjonssjef Tor-Martin Torbergsen i TV 2 til Kampanje.

Han forteller at de etter dommen fikk tilbud fra Altibox om en knapp på fjernkontrollen deres, som de har takket ja til.

- Dette er en viktig sak for oss, fordi det handler om konkurransen vi som norsk publisist møter fra internasjonale konkurrenter. En egen knapp handler om å gjøre det norske innholdet lett tilgjengelig for forbrukerne. Nå har vi lagt denne prosessen bak oss, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har med Altibox på så mange områder, avslutter han.

Vurderer anke
I Altibox er de ikke like fornøyde med dommen.

- Vi er fornøyde med at retten fastslår at Altibox ikke på noen måte har opptrådt illojalt overfor TV 2, men er ellers noe overrasket over noen av tingrettens slutninger, sier Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef i Altibox til Kampanje.- Dommen vil få begrensede konsekvenser for oss da vi uansett ikke skal lansere noen ny fjernkontroll før avtaleperioden med TV 2 er over. Vi vil bruke tiden frem til ankefristen til å avgjøre om vi skal anke dommen, avslutter han.

Krangler om fjernkontrollen
Kjernen i konflikten er distribusjonsavtalen TV 2 og Altibox inngikk 1. juli 2019. Den inneholder et punkt som skal sikre TV 2 muligheten til å få en egen knapp på fjernkontrollen, dersom Altibox tilbyr en slik knapp til noen av TV 2s konkurrenter. I henhold til avtalen skal Altibox «på eget initiativ og uten ugrunnet opphold gi TV 2 tilbud om å etablere en tilsvarende løsning for TV 2, med samtidig lansering og for øvrig på ikke-diskriminerende vilkår».

22. april i år inngikk Altibox en avtale om en egen knapp på fjernkontrollen med en tredjepart. Kampanje erfarer at det er Netflix.

11. mai skal Altibox ha gitt TV 2 et tilbud om det samme, men vilkårene Altibox stiller for å gi TV 2 en lignende knapp, utløser full uenighet mellom partene. Betingelsene, som skal tilsvare nøkkelvilkårene i avtalen med tredjeparten, inkluderer ifølge TV 2s stevning at de frafaller alle betalingsgarantier, reduserer Altibox’ markedsføringsforpliktelser og at avtalen forlenges med tre år på samme vilkår.

14. september møttes Altibox og TV 2 i retten. Dommen ble avsagt 21. oktober, men har ikke blitt gjort offentlig før i dag.

Altibox har én måned på å bestemme seg for om de vil anke saken.

Les mer: Derfor går TV 2 til søksmål mot Altibox - krangler om fjernkontroll og avtalebrudd