Schibsted-arvingene Susanne, Katrine og Margrete Nagell-Erichsen har saksøkt investeringsselskapet Blommenholm Industrier, der de selv sitter med 15 prosent av aksjene og 87 prosent av utbytterettighetene. Med en post på rundt en fjerdedel av Schibsted, som eier aviser som VG, Aftenposten og rubrikknettstedet Finn.no, er Blommenholm Industrier den største eieren av det norske mediekonsernet.

Nagell-Erichsen-søstrene mener de oppgjennom årene har fått for lite utbytte og har i sitt krav krevd innløsning av aksjene og alternativt at hele selskapet – som altså er den kontrollerende eieren av Schibsted – blir oppløst.

- De finner på stadig nye begrunnelser for å ikke betale utbytte, sa advokat Stig Berge i Wiersholm i retten ifølge Dagens Næringsliv.

Han representerer de tre Schibsted-arvingene i den bitre striden mot den andre aksjonæren i Blommenholm Industrier, Stiftelsen Tinius. Dersom søstrene vinner frem med sine krav kan Blommenholm bli

- Jeg tror ikke motparten har tenkt over hva en oppløsning vil innebære. Det betyr at en bostyrer kommer inn og selger aksjene i Schibsted. Min påstand er at da tar det ikke lang tid før Schibsted blir et konsern med majoritet av utenlandske eiere. Det vil være svært alvorlig og stikk i strid med det B-aksjonærenes far kjempet for og ønsket å oppnå, sier Blommenholm Industriers advokat Nils-Henrik Petterson i Glittertind i sitt åpningsinnlegg ifølge avisen.

De tre søstrene er alle barn og arvinger etter den avdøde aviseieren Tinius Nagell-Erichsen som gikk bort i 2007. Før sin død opprettet Nagell-Eriksen opprettet eierstruktur i Blommenholm Industrier som skulle ivareta uavhengig og troverdig journalistikk gjennom Stiftelsen Tinus. Med sine rundt 25 prosent av Schibsted har stiftelsen stor makt da vedtektsendringer i Schibsted krever tre fjerdedels flertall og ingen aksjonær kan stemme for mer enn 30 prosent av aksjene.