Under en panelsamtale på Pressens Hus tirsdag ettermiddag der Nordiske Mediedager stilte spørsmålet «Bør norske medier logge av Facebook», kunne NRKs medie- og strategidirektør Øyvind Lund fortelle at forholdet til de store teknologigantene «er komplisert» og at det er mange dilemmaer. Samtidig understreket Lund at det er viktig å være til stede der publikum er.

- Vi er bekymret for den rollen Facebook og andre plattformer spiller i bransjen, og vi må sammen med politikerne jobbe sammen for at vi bedre kan støtte opp om demokratiet som mediehus, sier Lund.

Han sier NRKs strategi «er å bygge egen plattform».

- Det er det eneste stedet hvor vi har full kontroll over det vi publiserer og at ingen andres algoritmer kan tulle til budskapet og innholdet.  Vi trenger sterke egne plattformer for å få datatilgang utvikle produktene våre. Vi har som mål å styrke egen plattform og gjøre oss mindre avhengige av tredjeparter, sier Lund.

Han deltok i panelet sammen sjefredaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, teknologidirektør i Amedia Pål Nedregotten og sjefredaktør i VG, Gard Steiro. Også kulturminister Anette Trettebergstuen var med på scenen der hele seansen ble ledet av Ingeborg Volan.

BT vil kutte all Facebook-annonsering
Gulbrandsen i Schibsted-avisen Bergens Tidende (BT) kunne fortelle at forholdet mellom mediehusene og tech-plattformene «er bedre enn før».

- Vi er mindre avhengig av plattformene nå, og en del av frykten for at vi trengte Facebook for å overleve var uebgrunnet. Vi har styrket oss, har et tettere forhold til leserne og en annen selvsikkerhet og trygghet med tanke på å gjøre grep, sier Gudbrandsen.

Noen av grepene Bergens Tidende har gjort er at de har bestemt seg for å kutte annonseringen på Facebook. Til Kampanje sier Frøy Gulbrandsen at de er ikke er helt der enda, men at de har halvert reklameinvesteringene på sosiale medier-giganten.

- Vi har kutta kraftig, men bruker fortsatt litt penger på visse typer kampanjer. Men målet er at vi skal slutte helt, sier Gudbrandsen.

Enn så lenge er Bergens Tidende alene på kommersiell side om å ha vedtatt dette, og verken teknologidirektøren i Amedia, Pål Nedregrotten, og sjefredaktøren i VG, Gard Steiro, har tatt tilsvarende beslutninger om å kutte annonseringen.

Les også: - Som markedsfører er jeg stolt av å kunne fortelle mine tenåringsdøtre at jeg boikotter Facebook

- Håper NRK går i front
Sjefredaktøren i VG, Gard Steiro, mener Facebook står for en veldig liten del av trafikken til nettavisen og at det er liten kommersiell oppside for VG å være på plattformen.

- Vi får tre-fire prosent av trafikken vår fra Facebook, og det er strengt tatt ikke trafikk som er viktig for oss i det hele tatt. Dilemmaet er at dette er en del av infrastrukturen i samfunnet, når det er der mange debatter går og det er der desinformasjonen spres, skal man ikke være til stede der? Det er jeg litt i tvil om, sier Steiro.

Steiro mener man i dag «er på et vippepunkt» i spørsmålet om man skal være på Facebook eller ikke.

- Mange medier har et avhengighetsforhold til Facebook. Det har ikke NRK, og da håper jeg NRK går i front der. Hvis vi alle mater dette dyret og NRK er den aktøren som mater dyret mest, så vokser det seg bare større og da klarer vi ikke å ha kontroll lenger. Vi må gjøre oss så lite avhengige som mulig av disse plattformene, sier han.

Han mener VG i antall saker som publiseres på Facebook ligger godt under det NRK publiserer.

NRK har redusert antall kontoer
Øyvind Lund kunne fortelle at det er diskusjoner i NRK om man skal logge av Facebook eller ikke. 

 - Vi diskuterer det, og vi har jo ikke inntjeningen vår der heller. Men vi bruker ikke noe penger på annonsering. Det vi derimot har, er et oppdrag vi skal løse og her er det noen dilemmaer. Facebook er viktig for folk og det er en bra tjeneste. Vi kan ikke helt distansere oss fra det, sier han.

NRK-direktøren sier de imidlertid har redusert tilstedeværelsen sin på Facebook, men at det ikke er snakk om å logge helt av.

- Vi har tatt ned 75 prosent av kontoene våre og har siden i fjor sommer strammet inn på hva vi publiserer og har fått sterkere kriterier på hva vi gjør på tredjeparter. Det er der vi ligger, men vi er ikke 100 prosent på å logge av, sier Lund.

Amedia-direktør utfordret kulturministeren
Når det gjaldt å kutte Facebook helt var imidlertid Amedia-direklør Pål Nedregotten kategorisk. Tidligere har Teknologirådet blant annet ment at mange offentlige aktører burde forlate Facebook.

-  Det ville krevd en aksept for at vi skal slutte å vokse på abonnement hvis vi skal logge av FB, sier Nedregotten.

Han stilte også et åpent spørsmål til kulturminister Anette Trettebergstuen.

- Det hadde vært interessant å få vite hvor mye penger det offentlig Norge mater dette beistet med. Det er et tall jeg gjerne skulle like å se. Vi hadde også likt å se en større modenhet i det offentlig om hva slags beist det er man mater, sier han.

- Svaret er ikke å logge av
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier hun ikke tror svaret «ligger i å logge av Facebook.»

- Hvis vi skal komme videre, og få til bedre løsninger for folk, må vi faktisk opp av skyttergravene og snakke sammen. Plattformene og mediene kan for eksempel bli enige om felles retningslinjer for hvordan de skal agere dersom innhold fra redaksjonelle medier bryter plattformenes egne brukervilkår. Jeg er glad for å se at Facebook Norge allerede har flagget at de er åpne for å diskutere hva vi kan gjøre lokalt for at internett skal bli bedre og tryggere for alle, sier Trettebergstuen.

Nå vil hun kalle inn teknologigigantene og norske redaktørstyrte medier til et møte for å diskutere løsninger som kan sikre et godt offentlig ordskifte og større åpenhet rundt tech-gigantenes virksomhet. Hun sier til Kampanje at hun vil invitere medihusene før jul. 

- Jeg mener det finnes et grunnlag for gode løsninger hvis mediene og plattformene setter seg ned sammen. Derfor vil jeg invitere aktørene til et møte på nyåret der jeg kommer til å utfordre dem til å finne fram til felles løsninger og kjøreregler som kan bedre det offentlige ordskiftet. Det er i alles interesse, sier kultur- og likestillingsministeren.