Medietilsynet overleverer mandag formiddag sin nye NRK-rapport til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på Pressens Hus. Kampanje er til stede på arrangementet og vil dekke saken utover dagen.

Rapporten som overrekkes til Medietilsynet i dag er bestilt av Kulturdepartementet med det formål å se på hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

Rapporten går inn i Kulturdepartementets arbeid med å utvikle et styringssignal for NRK i perioden 2023 til 2026.

Det er tre og et halvt år siden Medietilsynet leverte en lignende rapport. Da var konklusjonen at NRK i all hovedsak bidrar positivt til mediemangfoldet. Flere mediehus var sterkt kritiske til rapporten den gangen, blant dem Schibsted.

- Når vi har vurdert problemstillingene på nytt, er spørsmålet hva som har forandret seg på disse fire årene, og hvordan ser bildet ut i november 2021? sier Mari Velsand.

Her kan du følge sendingen og pressekonferansen fra Pressens Hus der både Medietilsynets leder Mari Velsand, kulturministeren Anette Trettebergstuen og NRK-sjefen Thor Gjermund Eriksen vil være til stede.