Saken oppdateres. 

I morgen avholdes årets siste møte i Kringkastingsrådet. 

Totalt har det kommet inn 476 henvendelser til rådet siden oktober, ifølge NRK.

Saken som har blitt klaget inn flest ganger og skal diskuteres i morgen er NRKs manglende dekning av Acer og Nei til EUs søksmål mot staten.

Det store flertallet av de 197 klagene om temaet dreier seg nemlig om mangelfull eller manglende dekning av rettsaken som pågikk i Oslo Tingrett fra 1. - 5. november i år. 

Bakgrunnen for søksmålet er at organisasjonen Nei til EU mener Stortinget ikke fulgte Grunnlovens bestemmelse om suverenitetsavståelse da de våren 2018 med simpelt flertall sa ja til EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener at vedtaket ifølge Grunnloven krever tre fjerdedels flertall, ifølge NTB.

- Angår hele det norske folk 
- Kan ikke se noen mediedekning av Acer rettsaken i media. Dette er en viktig sak som angår oss alle, skriver en av klagerne. 

- Saken angår mer eller mindre hele det norske folk og det er skammelig at dette ikke blir dekket av NRK, skriver en annen klager. 

Rådssekretær Erik Skarrud sier til Kampanje at det kun er en håndfull ganger i året at det kommer inn over 100 klager om én sak. Mange av klagene har samme ordlyd, og Skarrud sier at mange av klagene kan ha kommet som følge fra en oppfordring på nett, uten at han kjenner kilden. 

- Mange av klagene kom inn på relativt kort tid, noe som ofte er en indikasjon op ar de er skrevet på en oppfordring. Men det er også viktig å si at alle henvendelser tas like alvorlig, enten de er en del av en såkalt kampanje eller om det er er enkeltklager, sier han. 

I tillegg til klagebehandlingen skal rådet også diskutere hvordan unge stadig er større brukere av internasjonale medieplattformer. I tillegg skaøl det presenteres en ekstern innholdsanalyse av NRKs dekning av stortingsvalget og en ekstern innledning om NRKs kulturdekning.

Disse sakene skal diskuteres: