Den ferske undersøkelsen «Slik er redaktørenes forhold til eierne», der 118 av 296 ansvarlige redaktører har besvart Norsk Redaktørforenings (NR) spørsmål, ble i dag presentert under NRs årlige høstmøte på Pressens Hus. 

Undersøkelsen, som ble utført i oktober, skjer etter at Vanja S. Holst trakk seg som redaktør i Amedia-avisa Nidaros etter kun seks måneder i stillingen. Holst gikk av fordi hun mente Amedias daværende styreleder i Nidaros hadde gitt henne «detaljert instruks om hva slags saker sjefredaktøren burde prioritere». 

- Jeg følte jeg måtte kjempe for å ha en uavhengig ledelse av redaksjonen, uttalte Holst til Klassekampen i sommer. 

Etter at Holst stod frem oppstod det en debatt som skapte full splid i Amedia, før styrelederen til slutt trakk seg

I NR-undersøkelsen som i dag legges frem, svarer 15 prosent av de ansvarlige redaktørene at de har opplevd at eierne har grepet inn i redaksjonelle prosesser en eller flere ganger. 

Holst kaller funnet bekymringsverdig.

- Et hvert tilfelle av utidig eier-innblanding er alvorlig. Det kan bidra til å svekke tilliten til pressen, og som vi vet er frie og uavhengige redaktører er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Det er oppsiktsvekkende at 15 prosent har hatt denne erfaringen, ifølge NRs undersøkelse, sier hun til Kampanje. 

Holst sier videre at Redaktørplakaten er klar, og mener at dette går på eierne om de aktuelle avisene. 

- Det er bra at Norsk Redaktørforening har tatt initiativ til å utføre denne undersøkelsen i kjølvannet av det som kom frem før sommeren. Jeg mener at debatten som startet før sommeren ikke ble tatt helt ut. Det bør også være et tankekors at vi i offentligheten har hørt lite om at denne type innblanding har skjedd, når det skjer i et slikt omfang som NRs funn viser, fortsetter hun. 

Saken fortsetter etter bildet.

Bekymret:

Vanja S. Holst mener funnene i NRs undersøkelse, om at 15 prosent av redaktører har opplevd eierinnblanding, er bekymringsverdige. - Det er oppsiktsvekkende at 15 prosent har hatt denne erfaringen, sier hun til Kampanje. Foto: Privat

Redaktørforeningen: - Behov for mer kunnskap
Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i NR, mener også at det er bekymringsverdig at 15 prosent av redaktørerer har opplevd innblanding i redaksjonelle prosesser.

- Eiere skal ikke gripe inn i redaksjonelle prosesser. Undersøkelsen tyder på at det er behov for mer kunnskap på dette området. Vi har naturlig nok konsentrert mye av vår kursing på dette feltet opp mot medlemmene våre, men det er nok også behov for mer kunnskap om prinsippene i Redaktørplakaten og Medieansvarsloven i konsernene og blant de ikke-redaksjonelle i mediehusene, sier Nybø til Kampanje. 

I NRs undersøkelse oppgir også 17 prosent av redaktørene at konsernenes analyseteam eller utviklingsavdelinger har utfordret deres uavhengighet i stor/svært stor grad.

- Hvordan tolker du dette? På hvilken måte kan dette skje?

- Dette er forholdsvis nye måter å jobbe på og viktig at både redaktørene og utviklerne er klar over fallgruvene. Fra tekstkommentarene i undersøkelsen går det fram at mange opplever disse analyseavdelingene som en kjemperessurs for dem som redaktør. Systemene må uansett være laget slik at det er tydelig hvem som alltid har det siste ordet. Sommerens debatt omkring Nidaros og Amedia viste oss at det er behov for økt oppmerksomhet rundt hvor grensene skal gå. Jeg oppfatter at Amedia har jobbet godt med disse spørsmålene siden i sommer og er spent på å høre mer om dette på høstmøtet, sier hun. 

- Hvordan vil dere bruke funnene fra denne undersøkelsen? Er det behov for å rydde opp eller tydeliggjøre prinsippene i Redaktørplakaten?

- Det er åpenbart behov for mer kompetanse rundt prinsippene som ligger til grunn for virksomheten vår. Redaktørplakaten er et unikt dokument og fantastisk godt utgangspunkt for å drive fri og uavhengig journalistikk. Men da må vi sørge for at prinsippene er godt kjent både i og utenfor redaksjonene. Derfor er det så viktig å diskutere disse spørsmålene i ulike fora, sier Nybø.

Hun legger til at de allerede er i gang med planlegging av kurs for eierrepresantanter i fagpressen i samarbeid med Fagpressen.

- Vi vil se på lignende tiltak når det gjelder andre deler av mediebransjen, avslutter hun. 

Slik oppsummerer Redaktørforeningen hovedfunnene i undersøkelsen: 

  • Nær halvparten har svært god innflytelse på rammevilkårene.
  • 15 prosent har litt for svak eller kritisk svak innflytelse.
  • 76 prosent oppgir at eierne er lydhøre overfor synspunkter.
  • Prinsippene i Redaktørplakaten er ikke under stort press, men 15 prosent har opplevd at eierne har grepet inn i redaksjonelle prosesser en eller flere ganger.
  • Hver tiende redaktør oppgir at eierne har for lite kunnskap eller kritisk svak kunnskap om prinsippene i Redaktørplakaten og Medieansvarsloven.
  • 17 prosent oppgir at konsernenes analyseteam/utviklingsavdelinger utfordrer redaktørens uavhengighet i stor/svært stor grad.