I det nye statsbudsjettet som den sittende regjeringen i dag legger frem «foreslås det å videreføre de økonomiske rammene som Stortinget har satt for den direkte mediestøtten og NRK for perioden 2020–2022.»

Det betyr at det bevilges 443 millioner kroner til ordningene under den direkte mediestøtten og at tilskuddet til NRK settes til seks milliarder, eksklusive tilskudd til merverdiavgift.

380 millioner kroner går til produksjonstilskuddet til norske aviser, eller det som bare går under navnet pressestøtten. Det var opp fra årets budsjettall på 369,5 millioner kroner, altså en økning på 10,5 millioner kroner eller 2,8 prosent. Økningen av pressestøtten er dermed ikke noe mer enn en justering for pris- og lønnsvekst.

I tillegg videreføres den såkalte innovasjonsstøtten på 20 millioner kroner, mens regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til samiske aviser med 2,7 millioner kroner som følge av at en ny aktør er kvalifisert for tilskudd fra ordningen. 

- Det er positivt at regjeringen følger opp de vedtakene man har gjort også er det viktig at mediestøtten er blitt økt. Mediepolitikken er blitt mer forutsigbar i denne perioden og nå vi venter vi spent på Støres regjeringsplattform og skisse til mediepolitikk for de neste fire årene, sier administrerende direktør i MBL, Randi Øgrey, til Kampanje. 

Les også: Raja klar med sitt første mediebudsjett - rører ikke pressestøtten

Øker støtten til Medietilsynet
I tillegg videreføres Kulturdepartementets avtale med TV 2 om kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting der budsjettforslaget er basert på at statens økonomiske forpliktelser kan beløpe seg på inntil maksgrensen på 135 millioner. kroner i 2022.

Regjeringen foreslår ellers å øke bevilgningene til Medietilsynet med 2,5 millioner kroner til tiltak som skal bidra til å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen, særlig blant sårbare grupper.

Så gjenstår det å se om ny regjering og en ny kulturminister vil flikke på dette mediebudsjettet når de tar over senere i år. Departementet tar uansett sikte på å sende forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring våren 2022, heter det i budsjettet.

Håper på større løft til lokalaviser
Landslaget for lokalaviser (LLA) håper at den nye regjeringen og Stortinget følger opp med et løft for lokalavisene.

Regjeringen har satt av totalt nesten 381 millionar kroner i direkte produksjonsstøtte til avisene neste år. Innovasjonsstøtta på rundt 21 millionar kroner blir også ført vidare.

- I 2019 ga daværande kulturminister Trine Skei Grande et viktig løft for lokalavisene. Samtidig er utfordringene til lokalavisene slett ikke over. De små avisene står fremdeles midt i et utfordrende digitalt skifte. Inntektene gjennom papirutgavene går nedover og det er vanskeleg å få disse med seg videre inn i en digital verden. I dagens forslag til statsbudsjett må vi akseptere at det bare er en inflasjonsjustering av pressestøtten, men vil jobbe videre med at lokalavisene får et større og nødvendig løft i årene framover, sier Øystein Øygarden.