Saken oppdateres. 

Et videoklipp produsert av NRK Nyheter, der tidligere MDG-politiker Erik Nakkrud blir intervjuet som forsker innenfor klimapsykologi, har fått over 400 personer til å klage inn saken til Kringkastingsrådet. 

Saken ble klaget inn i forkant av forrige møte, men Kringkastingsrådet behandlet da ikke saken. Etter å ha mottatt klager på dette, ble saken diskutert i dag. 

Ifølge rådssekretær Erik Skarrud, som bekrefter at dette er et uvanlig høyt antall klager, er det trolig et innlegg på Frp-politiker Jon Helgheim sin Facebook-profil som har utløst klagestormen. I teksten oppfordret han folk til å sende inn klage, og skrev blant annet: 

- Propagandamaskineriet er i gang og nå har de kledd ut MDG-politiker Erik Nakkerud som fagperson og «klimapsykolog», der han mener medisinen mot «klimaangst» er å stemme på partier som har «skikkelig klima- og miljøpolitikk». 

Helgheim reagerte også på at NRK ikke informerte om at Nakkerud tidligere har vært aktiv i MDG og vært listekandidat for partiet. NRK har i ettertid lagt inn en tekstboks om at Nakkerud tidligere har vært aktiv i MDG.

Espen Langfeldt Olsen, redaktør i NRK Nyheter, sier under dagens møte at det ikke lå noe som helst motiv bak å ikke opplyse om dette.

- For å være tydelig, vi skal være transparente på bakgrunnen til kilder dersom det er relevant for innholdet, sier Olsen, og henviser til Vær Varsom-plakaten.

NRKs klimaredaksjon har fått påminnelse
- I dette tilfellet mener vi at hans bakgrunn som MDG-politiker er relevant og dette kom ikke frem ved første publisering. Derfor besluttet vi å redigere det om, sier Olsen. 

Olsen sier at det er et gjennomgående tema i klagene at Nakkerud fortsatt er aktiv MDG-er. Dette stemmer ikke.

- Han oppfordrer ikke folk til å stemme grønt, men å stemme på et parti med skikkelig miljø- og klimapolitikk. Det mener vel alle politiske partier at de har, sier han.

Han sier også at NRKs klimaredaksjon har fått en påminnelse om at fagfolk innenfor dette området kan ha en partitilhørighet som man skal opplyse om.

- Men det kan heller ikke være slik at fagpersoner med en tidligere politisk bakgrunn ikke skal få lov til å uttale seg i en viktig samfunnsdebatt, sier Olsen. 

Reagerer på stemme-oppfordring under valgkampen
Torgeir Uberg Nærland sier at saken er viktig i seg selv, ikke bare fordi den har fått mange klager «orkesterkt av en FRP-politiker».

Han er enig med Olsen i at man ikke kan la vær å bruke fagpersoner fordi de har vært politisk aktive.

- Samtidig kan det settes spørsmålstegn med å bruke en med en politisk tilknytning som er så instruktiv som han er. Han sier ikke at man bare skal deale med klimaangsten sin, men stemme på en viss type parti. Jeg setter derfor spørsmålstegn ved om det var riktig å bruke ham i det hele tatt, sier Nærland og peker på at videoen ble lagt ut under valgkampen. 

Vebjørn Selbekk sier det er viktig at saken ble behandlet nå, ettersom den ikke ble det ved forrige møte. 

- Jeg synes at klagerne har et poeng, og for meg er det viktig å vise til at dette var tre uker før et stortingsvalg. Hadde dette vært et vanlig nyhetsintervju der en person kom med sin mening om noe, hadde det vært noe helt annet. Dette er altså en person som NRK velger å løfte frem i en egen spesialvideo, sier Sellbekk. 

- Han ber oss stemme på et klimaparti, det blir oppfattet av mange som et slags medisinsk terapeutisk tips å stemme på en viss måte, hvis du vil få et godt liv. Det er voldsomt, spesielt når man opprinnelig ikke har opplyst om den tidligere partitilknytningen, sier han.

- Glad for at vi har pågående klagere
Rådsmedlem Ove Vanebo sier at han er glad for at NRK tar selvkritikk, men at det blir for enkelt, og at man ikke kan avvise kritikken ved å si at Nakkerud ikke lenger er aktiv i MDG.

- Jeg tror det er veldig vanskelig å etterpå si at han er en nøytral forsker, jeg tror folk ville reagert, sier han.

Han stiller også spørsmål ved om rådene Nakkerud gir er en politisk eller en medisinsk vurdering.

- Jeg synes klagerne har gode poenger. Det er helheten som gjør at man får inntrykk av at dette har en politisk slagside.

Rådsmedlem Trude Drevland sier at Kringkastingsrådet forsømte seg da de ikke diskuterte saken under forrige rådsmøte.

- Jeg er glad for at vi har pågående klagere som ikke gir seg og som skyter de som skal skytes, sier hun.

- Det var en feil både av vedkommende og av NRK å stille når han ikke var mer nøytal i denne sammenhengen, fortsetter hun. 

- Denne klagen er helt på sin plass og NRK må ta kraftig selvkritikk. Se nøye på hvordan man bruker eksperter og også hvem, avslutter hun.