NHSTs mediedivisjon øker inntektene og forbedrer resultatet, drevet av betydelig vekst i digitale brukerinntekter. Det skriver selskapet i en pressemelding. 

‐ Redaksjonene lager fantastisk journalistikk som stadig flere vil betale for, og det innen alle våre fire satsningsområder næringsliv, sjømat, energi og shipping. Dette bidrar til at de digitale brukerinntektene i DN økte med 27 prosent i tredje kvartal 2021 mot samme periode i fjor. For de øvrige publikasjonene økte heldigitale brukerinntekter med 23,7 prosent, sier konsernsjef Trond Sundnes.

Dagens Næringsliv hadde driftsinntekter på 137,4 millioner kroner i tredje kvartal (+ 8 prosent).

For første gang passerer avisens brukerinntekter 100 millioner kroner i ett kvartal. Denne posten endte på 103 millioner i tredje kvartal (+ 5 prosent).

Også reklameinntektene til DN vokser (+ 16 prosent). Ifølge kvartalsrapporten opplever næringslivsavisen bedring i annonsesegmenter som bilbransjen og stillingsannonser.

Driftsresultatet ble på 13,1 millioner kroner (+ 36 prosent). 

Globale publikasjoner leverte et resultat på 12,2 millioner kroner (+ 47 prosent) i tredje kvartal. Dette virksomhetsområdet omfatter de internasjonale bransjepublikasjonene TradeWinds, Upstream, Intrafish og Recharge, i tillegg til de to norske publikasjonene Fiskeribladet og Europower.

‐ Det legges ned en imponerende jobb på annonse‐ og eventsiden. Når vi også samlet sett har god kostnadskontroll bidrar dette til en resultatforbedring for mediedivisjonen, sier Sundnes. 

NHST Media Group leverte et resultat på 20,7 millioner kroner (+ 7 prosent). I tillegg til sine medievirksomheter, eier NHST de abonnementsbaserte selskapene Mention og MyNewsdesk, som fra og med fjerde kvartal skal skilles ut i et eget selskap.

Les mer: NHST deler seg i to - splitter opp medier- og tech-selskapene

Her ser du resultatene for tredje kvartal:

NHST Media Group 2021 2020 Endring i prosent
Driftsinntekter 265 255,5 + 4
Driftsresultat 20,7 19,4 + 7
Resultat før skatt 4,0 4,7 - 15

Tall i millioner kroner.