Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, sier i en melding at de er svært fornøyde med rekrutteringene.

- Våre to nye medarbeidere har på hver sin måte relevant erfaring med tematikk relatert til barn, ungdom og medier. Med disse ansettelsene styrker vi både kompetanse og kapasitet på et område som er viktig for Medietilsynet, sier Velsand.

Maria Grande (44) har over 20 års erfaring fra NRK, har i mange år vært prosjektleder og har jobbet med program for barn. Hun har en master i barnehagepedagogikk fra Oslo Met og har også studert pedagogikk, nordisk og sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun tiltrer sin stilling 1. januar. 

– Livet på digitale plattformer er ikke lenger noe som skjer ved siden av eller i tillegg til barn og ungdommers egentlige liv. Det er en viktig del av livene deres, hvem de er og hvordan de opplever verden. Jeg ser frem til å bidra til Medietilsynets viktige arbeid med å gjøre barns digitale oppvekst tryggere og bedre, sier Grande.

Lea Mariero (23) har gjennom mange år vært engasjert i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, og har de siste årene ledet organisasjonen på fulltid. Hun har også studert statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun tiltrer sin stilling 1. april neste år. 

– Jeg gleder meg til å starte i Medietilsynet, og til å jobbe videre med en tematikk som er svært viktig og i utvikling. Jeg håper å kunne bidra til økt fokus på dette området, og til å finne gode løsninger for barn og unge, sier Mariero.

Medietilsynet jobber med innsikt og tiltak som skal bidra til en trygg digital oppvekst for barn og ungdom. De har også nylig utarbeidet en ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst som regjeringen står bak.

– Vi skal nå starte arbeidet med en handlingsplan som skal følge opp strategien, og er glad for å kunne styrke bemanningen på dette viktige området, sier Velsand.