Sammensetningen av de ulike komiteene på Stortinget blir klare i disse dager. Nå er det klart hvem som skal lede Familie- og kulturkomiteen.

Lederen blir Grunde Almeland fra Venstre. Han var statssekretær for Venstre i både Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet under den forrige regjeringen. 

- Dette er første gang jeg skal lede en komitee, så det blir nytt for meg. Det er et stort ansvar som jeg gleder meg veldig til å ta, sier han til Kampanje.

- Hva blir de viktigste sakene på mediefeltet?

- Det å ha sterke mediehus uavhengig av myndighetene er ekstremt viktig, det halvannet året med korona vi har vært gjennom viser nettopp det. Hvordan mediene kan utfordre regjering på de ingripende tiltakene og se de i kortene når alt stenger ned, sier Almeland.

- Det blir spennende å se hva regjeringen fremmer av forslag. For oss blir det viktig å sørge for at man kan ha et mangfoldig medietilbud med en rekke små og store aviser. Det er viktig å bevare de lokale avisene, de er grunnmuren i demokratiet.

- Blir det mye diskusjoner i Familie- og kulturkomiteen?

- Dert tror jeg absolutt. Jeg ser frem til mange av de diskusjonene. Plattformen til den nye regjeringen er ikke så mye konkret på hva de skal gjøre, jeg ser frem til å utfordre Trettebergstuen på dette.

Anette Trettebergstuen (Ap) ble torsdag i forrige uke utnevnt til ny statsråd i Kulturdepartementet.

Fra Arbeiderpartiet blir stortingsrepresentant for Rogaland, Torstein Tvedt Solberg, medlem i Familie- og kulturkomiteen. Han blir fraksjonsleder og får med seg stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, Åse Kristin Ask Bakke, og stortingsrepresentant for Akershus, Ragnhild Male Hartviksen.

Senterpartiets medlemmer blir Margrethe Haarr, og stortingsrepresentant for Telemark, Åslaug Sem-Jacobsen. Fra Høyre er det klart at stortingsrepresentant for Østfold, Tage Pettersen, blir fraksjonsleder og får med seg stortingsrepresentant for Akershus, Turid Kristensen, i Familie- og kulturkomiteen.

FrP sitt medlem i Familie- og kulturkomiteen blir stortingsrepresentant for Hordaland, Silje Hjelmdal, som satt i samme komitee i forrige stortingsperiode. Partiet Rødt skal ikke ha noen medlemmer i komiteen.

Fra Sosialistisk Venstreparti blir Stortingsrepresentant for Buskerud, Kathy Lie, medlem i Familie- og kulturkomiteen.

- Hvilke forventinger har du til arbeidet i komiteen? 

- Jeg tror det blir en spennende komite å jobbe i. Det er et bredt felt med mange viktige temaer. På kultur- og mediefeltet, som leserne av Kampanje vel særlig er interessert i, er det noen av demokratiets kjernefunksjoner og mange av menneskelivets viktigste opplevelser. Vi skal jobbe med å sikre medienes økonomiske rammer, og kulturens rammevilkår. Og så er det jo også en familiedel i komiteens arbeid. Der vil jeg jobbe med å følge opp SVs politikk på familieområdet med rettferdig fordeling, utjevning av økonomiske forskjeller og å jobbe mot profitt i velferden, sier Lie.