LO stanser midlertidig pengestøtten til Norges Skiforbund. Hoppsponsoren mener håndteringen av konflikten med Clas Brede Bråthen er brudd på samarbeidsavtalen.

Det bekrefter LO-sekretær Are Tomasgard overfor TV 2 og VG.

- For LO er det meget alvorlig at vi har kommet i denne situasjonen. Ledelsen i Norges Skiforbund må bære det hele og fulle ansvaret, sier Tomasgard til TV 2.

Arbeidstakerorganisasjonen er inne i sitt siste år som hopplandslagets hovedsponsor. Den velger å stå i avtalen, men stopper inntil videre utbetalinger til skiforbundet.

– Vi er veldige glade i hopp, og skihopperne er helt uforskyldt oppe i dette. De har levert kjemperesultater og har en OL-sesong foran seg. Vi har ingen hensikt om å rive teppe under for skihopperne. Vi er ute etter å finne løsninger som kan sikre dem inn i denne sesongen, sier Tomasgard til VG.

Søkte råd
LO har sammen med Nammo og Lundin søkt juridisk støtte hos jussprofessor Geir Woxholt ved Universitetet i Oslo. Han har landet på at hoppsponsorene sannsynligvis på dagen kan bryte avtalene de har med Norges Skiforbund.

- Det handler om å begrense det omdømmetapet som skiforbundet påfører oss, fastslår Tomasgard.

Skipresident Erik Røste har denne kommentaren overfor NTB.

- Vi synes det er overraskende at LO ikke har tatt kontakt med oss rundt dette, og siden vi har informasjonen gjennom mediene er det vanskelig å kommentere dette i detalj. Men vi har også gjort oss noen betraktninger, og vi ønsker å sette oss ned sammen med LO. Da må de være villig til å møte oss, sier skipresident Røste til NTB.

Røste sier at det har vært vanskelig å få til et møte der de har kunnet diskutere saken.

- Vi har invitert til to møter med LO, og begge møtene er avlyst på kort varsel. Senest i dag skulle vi ha hatt et møte med LO som de valgte å avlyse. Vi tar gjerne en prat med LO, og vi ser ut fra det de skriver at vi har felles mål. Vi ønsker begge å tilrettelegge for hoppsporten slik at de får best mulig vilkår til å forberede seg til den kommende sesongen. Sånn sett burde vi absolutt kunne ha satt oss ned å snakke rundt samme bord. Så langt har de valgt å ikke møte oss rundt dette.

Ønsker tilleggsavtale
I en pressemelding skriver LO at de ønsker en ny tilleggsavtale for at restbeløpet skal utbetales.

- Vi ønsker at skiforbundets ledelse skriver under en ny tilleggsavtale, som sikrer at pengene LO har forpliktet seg til å betale inn for kontraktsåret 2021/2022 på en tydelig og etterprøvbar måte disponeres uavkortet til satsing på hopp for både kvinner og menn, sier Tomasgard.

– Vi setter oss gjerne ned sammen med LO og viser dem dette. Det er slik i Norges Skiforbund at sponsorinntekter til de ulike grenene, de går til de ulike grenene. Sponsorpengene til hopp de går til aktiviteter i hopp, og det går vi gjerne igjennom sammen med LO.

- På sin plass å si fra
Sponsoren Nammo slapp sin egen pressemelding samtidig som LO fredag ettermiddag.

- Det er helt på sin plass å si ifra når vi opplever at NSFs håndtering av denne saken ikke er forenlig med verdier vi står for. I over elleve år har vi med økonomisk og teknisk bistand heiet fram både jentehopperne og det som for oss er en sentral verdi, nemlig likestilling. Men nå undergraves dette av Norges Skiforbund, sier Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg.

Også Nammo anser at den nåværende samarbeidsavtalen med Norges Skiforbund sannsynligvis er brutt på grunn av skadet omdømme. I pressemeldingen oppgir Nammo at de vurderer andre løsninger slik at de fortsatt kan støtte hopperne denne sesongen.

Avviste krav
NSF-ledelsen har vært i konflikt med Bråthen over tid. 17. august ble det kjent at forbundet vil avslutte sportssjefens kontrakt når den går ut i april neste år.

Kort tid senere varslet Bråthens leir at det er aktuelt å gå rettens vei for å bli fast ansatt i jobben han har hatt på midlertidige kontrakter de siste 17 årene. Tidligere i uken ble stevningen levert til tingretten.

Styret i skiforbundet satt mandag i lange samtaler med hoppkomiteen om et løsningsforslag på konflikten. Bråthen hadde godtatt kompromissforslaget fra komiteen, men skistyret endte med å avslå det.

Årsaken var at Bråthen stilte krav om å bestemme hvem som skal bli hans nye leder. Det opplyste skiforbundets advokat Nina G. Sandnes overfor NTB torsdag.

Senere kom det fram at NSF vurderer å starte en oppsigelsesprosess hvis Bråthen ikke går med på et siste motbud til løsning på konflikten.