Familie- og kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen (40), var hos mange en forhåndsfavoritt til posten som kultur- og likestillingsminister i den påtroppende regjeringen. Torsdag kunne landets nye statsminister, Jonas Gahr Støre, bekrefte at hun får jobben.

- Dette er et felt hun kan, brenner for og nå får anledning til å vise som den utøvende politikeren hun er. Hun har inngående kjennskap til kultur og frivillighet og vil være med på å gjennomføre et nytt kulturløft, sier Støre.

Senere i dag overtar Trettebergstuen nøklene til Kulturdepartementet fra avtroppende statsråd Abid Q. Raja (V), som har hatt posten siden 24. januar 2020.

Trettebergstuen har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2005. Hun har tidligere sittet i Utenriks- og forsvarskomiteen og Arbeids- og sosilkomiteen, før hun i 2015 flyttet over til Familie- og kulturkomiteen.

Hun sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet der hun ble valgt inn i 2009.

Onsdag la Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum frem Hurdalsplattformen, som danner utgangspunktet for den nye regjeringens politikk.

Støre-regjeringen skriver i plattformen at de har som mål å sikre sterke norske medium og legge til rette for at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud. Behovet for troverdige, redaktørstyrte medium av høy kvalitet er større enn noen gang. Regjeringen er spesielt bekymret for kårene til kvalitetsjournalistikken.

Les mer: Slik blir den nye medie- og PR-politikken

Dette er Støre-regjeringens visjoner for mediefeltet:

- Sikre ytringsfrihet gjennom de frie mediene. Redaktører og journalister skal ha et særskilt vern.

- Sikre at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet blir praktisert i alle offentlige virksomheter, og vurdere strengere sanksjoner ved brudd på offentlighetsloven.

- Arbeide for at de globale medie- og teknologiaktørene viser åpenhet om bruk av data og betaler skatter og avgifter i de landene de opererer i.

- Øke innovasjons- og pressestøtten på en måte som sikrer god utvikling i lokalmedia, uten at det går ut over de større riks- og regionmedia.

- Sikre NRKs rolle som en bred allmennkringkaster med sterkt nærvær i hele landet gjennom forutsigbar styring og finansiering.

- Sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor i og nyhetssendinger fra Bergen og en kommersiell allmennkringkaster på radio med hovedkontor på Lillehammer.

- Gi lokalradio mulighet til å være på FM-nettet frem til 2031.

Vil ha demokratiminister
Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi Øgrey, har tidligere sagt til Kampanje at hun ikke bare ønsker seg en kulturminister.

- Jeg ønsker meg en kultur- og demokratiminister. Ser vi oss litt i bakspeilet så har både mediepolitikken og den jobben de redaktørstyrte mediene gjør bare blitt enda viktigere i denne stortingsperioden. Mediepolitikken er blitt større og er i dag også demokratipolitikk, sier hun.

Les mer: Slik reagerer medietopper på Støres drømmeregjering: - Ønsker meg en kultur- og demokratiminister

Også norsk idrett er glade for at Anette Trettebergstuen nå overtar som ny kultur- og likestillingsminister. Idrettsforbundet sier i en melding at de kjenner Trettebergstuen som en god støttespiller for idrettssektoren gjennom sitt arbeid i Stortinget.

– Vi er veldig fornøyde med utnevnelsen av den nye kultur- og likestillingsministeren. Med Anette Trettebergstuen får vi en minister med solid politisk erfaring, tyngde i eget parti og en som har god kjennskap til og godt engasjement for idretten fra flere perioder på Stortinget, kommenterer idrettspresident Berit Kjøll til NTB.