Nordic Entertainment Group (Nent-gruppen) planlegger å lansere strømmetjenesten Viaplay i fem nye markeder i løpet av 2025 og sikter med det mot 12 millioner abonnenter innen den tid.

Det er en økning på 1,5 millioner abonnenter sammenlignet med tidligere mål. I dag har Viaplay rundt 3,3 millioner abonnenter og de nye målene innebærer dermed at Nent-gruppen nesten skal firedoble antall abonnenter.

- Vi øker tempoet og omfanget av Viaplays internasjonale ekspansjon, sier Anders Jensen, konsernsjef i Nent-gruppen i en børsmelding onsdag morgen. 

Les også: Nent Group oppjusterer Viaplay-mål - hentet 140.000 nye abonnenter i andre kvartal

Nye land som Nent-gruppen nå vil forsøke å innta er Storbritannia, Canada, Tyskland, Østerrike og Sveits. Det kommer frem i en børsmelding fra selskapet samme dag som selskapet skal avholde sin kapitalmarkedsdag.

Totalt vil Viaplay da være tilgjengelig i 16 ulike land og selskapet høyner også sine finansielle måltall. 

De nye omsetningsmålene vil ligge opp mot 18-20 prosent årlig vekst i perioden 2020 til 2025 samlet sett og i området 13-15 prosent for den nordiske operasjonen. Skiller en ut strømmetjenesten Viaplay isolert for Norden, forventes omsetningsveksten å ligge i størrelsesorden 23 til 25 prosent.

Nent-gruppen, som i tillegg til Viaplay også driver en rekke TV- og radiokanaler, produksjonsstudioer og et femti-femti-eierskap med Telenor rundt TV-distributøren Allente, sikter mot en driftsmargin på 15 prosent på det nordiske markedet. På lang sikt og fra 2026 er planen at marginen skal ligge på rundt 25 prosent.

Brenner fire milliarder kroner
Men lanseringen internasjonalt koster og selskapet skriver i meldingen at tapene kommer til å nå rundt 3,8 milliarder svenske kroner før Nent-gruppen går i null med sine internasjonale operasjoner. Det børsnoterte svenske selskapet sier videre at selskapet er fullfinansiert med tanke på den internasjonale satsingen etter å hentet inn 4,35 milliarder svenske kroner i ny kapital i februar i år.

Fra før av er Nent-gruppen til stede i Estland, Latvia, Litauen og Polen og lanseringer i USA og Nederland står også for tur.

- Vi investerer i denne veksten akkurat nå, for å kapitalisere på de mulighetene som skapes med skiftet over mot strømming og etterspørselen etter høykvalitets og lokalt relevante historier øker, sier Jensen.