- Vi gleder oss over at retten har gitt en hardt tiltrengt veiledning på dette området og bekrefter at retten til å bruke korte utdrag fra hendelser av høy interesse ikke er en carte blanche for å ta alt en ikke-rettighetshaver ønsker. Dette er et viktig prinsipp for Nent-gruppen, gitt våre store investeringer i sport, sier Nahir Aslan som er Nents kommunikasjonssjef.

Det var tidligere i år at Nordic Entertainment Group (Nent-gruppen), som blant annet eier strømmetjenesten Viaplay og TV3, bestemte seg for å saksøke VGTV for å blant annet vise klipp fra selskapets Bundesliga-kamper.

- Denne saken gjelder ganske enkelt et spørsmål. Og det spørsmålet er om VG har anledning, gjennom hele året, til å vise høydepunkter av sportsbegivenheter, sa Nents advokat Rasmus Asbjørnsen i rettssaken.

Les også: Viaplay møter VG i retten: - Er de levende bildene nødvendige?

I Norge i dag er det Viaplay og Nent som har rettighetene til å vise den tyske serien, men VGTV og VG har likevel vist mål fra kampene i sine sendinger.

Erstatningsbeløp i neste runde
Nå har retten tatt stilling til saken og dømmer VG og Schibsted til å betale både erstatning og saksomkostninger i størrelsesorden 1,5 millioner kroner.  Hvor stort erstatningsbeløpet er kommer ikke frem i kjennelsen og kan nå enten bli en ny rettsak eller avtalt direkte mellom partene, men i rettspapirene fra tingretten står det at partene tidigere har hatt en avtale som der VG har kompensert Nent for bruken av bilder og klipp.

«Frem til 2019 hadde VG en avtale medViasat som ga rett til å sende klipp fra sportsbegivenheter sendt på Nents TV-kanaler og plattformer. Dette mot å betale et årlig vederlag på én million kroner.»

Det er flere klipp som trekkes frem i domsavsigelsen, og det er ikke bare Bundesliga-kamper det strides om. Også bruken av klipp og utdrag fra UFC-kamper, Formel 1 må VGTV og VG nå betale et vederlag og erstatning for. 

VGTV fremførte i saken at de har sitt på det tørre med begrunnelse i den såkalte nyhetsretten, som gir muligheter til å sende «korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse

- Nyhetsretten er hjemlet i norsk lov for å sikre en fri nyhetsformidling. Det er utbredt blant norske kringkastere. Vi og Nent er uenige i hvordan regelen skal praktiseres, sa administrerende direktør i VGTV Thomas Manus Hønningstad til E24 da striden ble kjent.

- Faglig og solid dom
Men retten kom her frem til at nyhetsretten ikke ga VGTV og VG noen «rett til å tilgjengeliggjøre utdrag» fra Bundesliga-kampene, Formel 1-løp og UFC-kampene til Nent-gruppen.

- Dommen til tingretten er faglig solid og følger fullstendig anførslene til Nent, sier Nents prosessfullmektig Andreas Bruun Bernt i Haavind.

Nent har så langt valgt ikke å kommentere dommen, men for egen del er Bernt fornøyd med dommen.

- Avgjørelsen bekrefter at norske medier har den samme retten til sitt eksklusive innhold og at det er de samme spillereglene i Norge som i våre naboland. Dommen fastslår også at andre ikke kan ta bilder fra sportssendinger uten tillatelse utover helt spesielle tilfeller, sier Bernt.

Vil vurdere en anke
Det er advokat Jon Wessel-Aas som har ført saken for VG og VGTV.

- Nå må vi gå nøyere gjennom dommen med VG og VGTV, før det tas stilling til hva man gjør videre, sier Wessel-Aas til Kampanje.

Les også: VG slår tilbake mot Viaplay i retten - trekker Haaland inn i mediestriden

Wessel-Aas sier VG og VGTV er fornøyde med at retten var enig i at hvorvidt en begivenhet har stor interesse for allmennheten eller ikke, og således omfattes av nyhetsretten, er noe som må kunne vurderes løpende, basert på hva som faktisk skjer.

- I retten har Nent ment at for eksempel Bundesliga per definisjon ikke har stor interesse for allmenheten i Norge, og at man således ikke kan gjøre fortløpende vurderinger av om en konkret kamp har nyhetsverdi eller ikke. Her var retten enig i vår tolkning av dette spørsmålet, sier Wessel-Aas.

Han presiserer videre at retten kun har tatt stilling til de seks klippene som Nent la frem i retten.

- Det er en avgjørelse basert på de konkrete klippene som Nent bygget søksmålet på. Her kom retten frem til at ingen av de klippene nådde terskelen for å være begivenheter med stor interesse for allmennheten. Jeg synes imidlertid at retten har basert seg på en noe snever tolkning av hva som kan omfattes av nyhetsretten, og den virker mer snever enn hva også andre kringkastere som NRK og TV 2 praktiserer, sier han.

Nent-gruppen har, som Kampanje tidligere har skrevet, de siste årene handlet inn rettigheter i stort monn til blant annet Premier League og vintersport. Men også Schibsted og VGTV har intensivert jakten på sportsrettigheter. 

Les også: Tapte budkampen om vintersporten - prisen skal ha landet på én milliard i Norge