Fra fjerde kvartal 2021 deles NHST-konsernet i to nye underkonsern; et mediekonsern bestående av Dagens Næringsliv, Fiskeribladet, Europower og NHST Global Publications og et konsern for de abonnementsbaserte selskapene (SaaS) Mention og MyNewsdesk, som opererer i PR‐techmarkedet.    

Grepet tas for å  for å tilrettelegge for selskapets vekstambisjoner i Norge og internasjonalt, skriver konsernet i en pressemelding. 

‐ Både medieselskapene og SaaS‐selskapene har store ambisjoner for utvikling de neste årene. De organisasjonsmessige endringene vi nå gjør skal sikre at vi kan øke tempoet på produktutvikling og digitalisering i alle deler av selskapet, sier konsernsjef Trond Sundnes i meldingen. 

Dagens morselskap NHST Media Group skifter navn til NHST Holding. NHST Holding skal bli et rent holdingselskap uten ansatte som eier to underkonsern. Medievirksomheten vil på sikt viderføre navnet NHST Media Group, mens SaaS‐selskapene samles under selskapet NHST Marketing Technologies. 

Sundnes blir konsernsjefen for NHST Media Group, og rapporterer til mediekonsernets styre. I mediekonsernet jobbes det nå med å lage en fremtidsrettet organisasjon på tvers av publikasjonenes kommersielle team.  

‐ Vi har de beste journalistene både i Norge og internasjonalt innenfor våre dedikerte områder; finans, samfunn og næringsliv, sjømat, shipping og energi. Det er også en fantastisk gjeng i våre kommersielle avdelinger, som sikrer at vi vokser både på abonnements‐ og annonsesiden i Norge og internasjonalt. Nå samler vi våre kommersielle krefter sammen med produkt, utvikling, analyse og støttefunksjoner under én ledelse, sier Sundnes.

Selskapets medievirksomhet har i dag kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Stamford, Houston og Seattle. I fjor omsatte mediedivisjonen for 827 millioner kroner gjennom Dagens Næringsliv, TradeWinds, Upstream, Recharge, Intrafish.no, Intrfish.com, Europower og Fiskeribladet.

SaaS‐selskapet vil ha eget styre og finansdirektør i NHST Media Group, Baard Haugen, fortsetter som styreleder i denne virksomheten. SaaS‐virksomhetene i selskapene Mynewsdesk og Mention, som ledes fra Stockholm og Paris, har som mål å oppnå en betydelig vekst. SaaS‐området omsatte i fjor for 254 millioner kroner.