En kontroll av over 30 nettaviser og magasiner har resultert i at elleve mottakere av koronastøtte må betale penger tilbake. Til sammen er det snakk om 1,55 millioner kroner i stltte.

- At det er en relativt beskjeden sum som må betales tilbake, tyder på at de fleste mediene har fått tilnærmet rett beløp, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Våren 2020 bevilga Stortinget 300 millionar kroner til medier som opplevde et større fall i omsetningen som en følge av nedstengingen av samfunnet og spredningen av koronaviruset. Totalt kunne man få inntil 60 prosent av inntektsbortfallet i en gitt periode med et makstak på 15 millioner kroner. Men pengesummen var for raus og det ble bare betalt ut 92 millioner kroner i støtte.

Fem medieselskap betalte senere tilbake 15,7 millioner og fire fikk betalt ut 1,4 millioner mer etter omgjøringer av opprinnelige vedtak, slik at den endelige summe som gikk av fellesskapet var på 77,6 millioner kroner.

Tilsynet ønsket imidlertid å kontrollere at vilkåren for å få kompensasjon var til stede i en etterkontroll.

- Vi valgte ut omtrent en tredjedel av de som fikk støtte, det vil si 32 støttemotakkere for en stikkprøve. Kontrollen resulterte i at 11 mottakere må betale tilbake rundt halvannen million kroner, sier Sekkelsten.

Her kan du se listen over de som må betale tilbake koronastøtte til Medietilsynet etter kontrollen. 

Medium For mye utbetalt
Magasinet Reiselyst 459 813
Norsk Fiskerinæring 247 709
Mediehuset Sunnhordland 178 624
Fri flyt 172 962
Alvdal Midt i Væla og Tynsetingen 136 415
Båtmagasinet og Seilmagasinet 128 215
Bladet Aperitif og nettsiden Aperitif.no 125 837
Dagens Næringsliv 41 275
Hammerfestingen 36 888
Gamer.no 22 117
Rørfag, Norsk VVS, Maleren og Norsk Energi 391