I slutten av juni avpubliserte NRK tre episoder «Helt Ramm i Tokyo» der programleder Nicolay Ramm karikerer en japansk gameshow-vert. 

Fungerende redaktør i NRK-sporten Anders Sårheim uttalte da at de hadde fått var såpass sterke reaksjoner – dog ikke mange – at de vurderte innholdet på nytt og kom frem til at det var riktig å avpublisere. 

- Vi ser nå at vi har tråkka feil. Da er det helt riktig å ta det bort. Er det ikke gøy, så er det ikke gøy. Vi trodde det ville være gøy for alle. Det er det ikke, sa Ramm i en uttalelse.

Sist Kampanje omtalte klagestormen «Helt Ramm i Tokyo» havnet i, hadde Kringkastingsrådet mottatt tre klager om selve innholdet i programmet, mens 126 klager dreide seg om avpubliseringen

Nå har klagebunken økt til 173 klager totalt. 

Til VG uttalte Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at han støttet beslutningen om å fjerne episodene. 

Les også: Radioresepsjonen får refs - NRK-sjefen forsvarer innholdet

- Svært skuffende
Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk var ikke nådig da han møtte i Kringkastingsrådet i dag.

- Dette synes jeg var svært skuffende, rett og slett. For meg er dette et av de fremste bevisene vi har sett på at kanselleringskulturen og krenkelseshysteriet er på vei til Norge og at det har et stoppested her på Marienlyst, sa Selbekk i møtet.

Han la til at han har sett alle episodene som lå ute.

- Jeg har svært vanskelig å forstå reaksjonene om at dette skal være stigmatiserende overfor asiater. Hvis noen skal ha grunn til å føle seg utsatt, må det være asiatiske gameshow-verter. Hvis det er noen som får hard medfart i disse programmene, er det de norske idrettsutøverne.

Selbekk spurte videre om Robert Stoltenbergs figur Pirkka fra «Borettslaget» hadde vært innafor i dag.

Han får støtte av Ove Vanebo, som mener dette er et «radikalt brudd» med den linjen NRK tidligere har lagt seg på. Vanebo mener avgjørelsen om å avpublisere ikke står i stil med reaksjonene på innslaget.

- Dette er for svakt, lite gjennomtenkt og det burde vært en langt større prinsipiell diskusjon før man falt ned på en avgjørelse om avpublisering.

Vebjørn Selbekk Kringkastingsrådet NRK.jpgBlåste ut: Vebjørn Selbekk forstår ikke at Nicolay Ramms figur kan oppleves stigmatiserende. Han er også sterkt kritisk til avgjørelsen om å avpublisere innslaget.

- Utrolig kjipt
Rådsmedlem Alice Jektevik tok et oppgjør med bruken av krenkelsesbegrepet i møtet.

- Minoriteter burde kunne gå inn i en samfunnsdebatt med sin mening uten å bli stemplet som krenket. Det er utrolig kjip måte å hindre at minoriteter deltar i samfunnsdebatten på, og vi som samfunn må være litt bedre enn det,også de gangene en hvit majoritet ikke klarer å sette seg inn i problemstillingen vi snakker om, sier hun.

Jektevik oppfordrer NRK til å sørge for en større bredde i humorsatsingen sin.

- Når man har en stor humorplattform som er dominert av hvite menn, så vil humor som tar utgangspunkt i trekk og særegenheter hos minoriteter oppleves som ubehagelig av mange i den gruppen, rett og slett fordi minoriteten ikke har den samme plattformen.

- Ganske radikalt
Nestleder Torgeir Uberg Nærland i Kringkastingsrådet ville ikke være med på å trekke paralleller mellom Ramms japanske gameshow-vert og den finske figuren Pirkka eller karikaturer av trøndere og nordlendinger.

- NRK som forvalter og representant av en minoritetskultur har et spesielt ansvar for å ta vare på de små minoritetene. Der synes jeg ikke Vebjørn Selbekks analogi til nordlendinger, finner og trøndere holder. De har en annen opplevelse av å være i Norge og et annet utenforskap, sier han.

Men også han er kritisk til avpubliseringen.

- Jeg synes ikke avgjørelsen om å avpublisere er ukomplisert. Jeg synes det er ganske radikalt.

NRK-sjef: - Ikke en viktig sak
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at saken ikke innebærer at NRK har nye prinsipper.

- Det innebærer ikke at man skal presse grenser i mindre grad enn tidligere, fortsetter han.

Videre sier Eriksen at han mener saken ikke er viktig, og at det var en beslutning som ble tatt «litt sånn på sommeren» om én sak.

- Saken blir viktigere her enn jeg synes det er grunn til å oppfatte den, sier han.

Han sier også at redaktører alltid må vurdere om innhold de har laget skal publiseres, ikke publiseres – eller avpubliseres.

- Enhver redaktør har retten til det. Når man avpubliserer så erkjenner man at det ikke burde vært publisert, så jeg tror det er der denne saken ligger, sier han.

Han understreker at han ikke føler seg presset til å avpublisere, og mener saken for eksempel hadde stilt seg annerledes om det var nyhetsinnslag.

- Det er en helt annen sak hvis mektige interesser eller grupper presser på i en sak, sier han.

Les også: NRK vil ikke fjerne innhold som kan oppfattes som rasistisk: - Norsk TV-historie