Kringkastingsrådet har mottatt 644 henvendelser knyttet til NRKs valgdekning. Det store flertallet av disse henvendelsene er klager, bekrefter rådssekretær Erik Skarrud til Kampanje.

- 413 av dem er klager på at NRK brukte en tidligere MDG-politiker som såkalt klimapsykolog. Så vidt jeg kan se har mange av dem samme tekst, og de stammer nok fra en oppfordring fra Jon Helgheim på hans Facebook-profil, sier Skarrud. 

24. august langet Frp-politiker Jon Helgheim ut mot NRK i et innlegg, der han skriver at det virker som at de ikke en gang prøver å være politisk nøytrale. Han reagerer på et innslag der forsker på klimapsykologi, Erik Nakkerud, blant annet oppfordrer folk med klimaangst til å stemme på et klimaparti ved høstens stortingsvalg.

Du kan se innslaget her. NRK har i ettertid lagt inn en tekstboks om at Nakkerud tidligere har vært aktiv i MDG.

- Det er valgkamp hos NRK. Propagandamaskineriet er i gang og nå har de kledd ut MDG-politiker Erik Nakkerud som fagperson og «klimapsykolog», der han mener medisinen mot «klimaangst» er å stemme på partier som har «skikkelig klima- og miljøpolitikk». Han mener det er meningsløst å gå til terapi, og at man løser klimaangsten ved å stemme på grønne partier. NRK nevner ikke med et ord at Nakkerud er tidligere aktiv MDGer og listekandidat for MDG i valget 2015, skriver Helgheim blant annet. 

Under innlegget skriver Frp-politikeren at følgerne hans kan melde inn saken til Kringkastingsrådet, og kommer med et forslag om en tekst de kan kopiere og sende inn. Det er denne oppfordringen Skarrud mener at mange av klagerne har fulgt. 

Valgdekningen blir eget punkt på neste møte
Skarrud opplyser om at det også har kommet inn fem klager på feilframstillingen om skolevalget under Dagsrevyen, og tre klager om at det ble referert til en upublisert rapporte om olje og gass under partilederdebatten. En del av de andre valgklagene går på at småpartiene ikke er med i NRKs valgomat.

- Er antallet klager som har kommet inn i år mange sammenlignet med klager ved tidligere Stortingsvalg? 

- Saken om den tidligere MDG-politikeren Erik Nakkereud utgjør jo omtrent to tredjedeler av klagene. Det at det er drøyt 200 klager på valgdekningen utover dette, tror jeg ikke er helt ulikt det som har vært tidligere. Ganske mange av disse klagene dreier seg om at småpartiene ikke er representert i valgomaten, og slik har det også vært ved tidligere valg, sier Skarrud. 

- Kommer disse klagene til å diskuteres under neste rådsmøte? 

- Valget er et eget hovedtema, så jeg vil tro det dukker opp noen spørsmål om dette og at noen av disse klagene vil bli tatt opp, avslutter han. 

Les også: Finn.no med politiker-spark: - Beveger oss raskt når vi får en god idé