Dersom du ender opp med å få opp oss i Fremskrittspartiet (Frp) som partivalg får du på kjøpet en beskrivelse fra Dagbladet om at du er en konfliktsøkende velger. Det heter videre:

«Debatten eller analysen er der du trives best. Du er i ditt ess når det er noe du får vært uenig i. Det kan være politiske meninger, men det kan også være hvor tomtegrensa skal gå. Det skal være rett.»

Dersom du tar valgomaten og ender opp med Miljøpartiet De Grønne, kommunistpartiet Rødt eller Sosialistisk Venstreparti, kan Dagbladet samtidig fortelle deg at du er en harmonisøkende velger. Da heter det videre:

«Du søker enighet sammen med andre mennesker. Det som kanskje opprører deg mest, er mennesker som ikke mener det er viktig å ta hensyn til alle. Det skal være rettferdig.»

Søtere kan det vel knapt bli. Undertegnede er kjent med at da Dagbladet lanserte sin valgomat ble det også kommunisert at valgomaten ville være den den første i Norge som trekker personlighetspsykologi inn i partivalget.

Ja, det er på tide at også valgomatene fanger opp dette, forklarte psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren, som er den fagpersonen avisen har knyttet til seg i dette arbeidet.

- Forskningen sier mye om hvordan det er sannsynlig at mennesker med en gitt personlighet vil stille seg i politiske spørsmål, uttalte han videre i nevnte artikkel. ¨

Konfliktsøkende:

Her ser du et bilde av hva som sannsynligvis møter deg dersom svarene dine leder til Fremskrittspartiet på Dagbladets valgautomat.

At vedkommende fagperson så sent som i 2019 var listekandidat for partiet Venstre, hoppet imidlertid avisen for øvrig elegant bukk over ved lanseringen.

At Dagbladet ikke er noen fan av FrP, er jo ikke noe nytt. Nei, for temmelig nøyaktig ti år siden skrev jo avisen selv på lederplass: «Helt siden Anders Langes Parti ble stiftet på Saga kino i Oslo i 1973, har denne avis vært en aktiv motstander av partiet, politikken og alt dets vesen».  Klar tale der, altså.

Men, derifra til å påta seg rollen til å definere hva slags person du er dersom du har politiske synspunkter som stemmer overens med våre, etter å ha benyttet avisens egen valgomat, er vel selv til Dagbladet i valgkamp å være et sørgelig lavmål?

Selv Dagbladets ledelse bør vel erkjenne at ethvert menneske er unikt og ikke trenger avisen eller en psykologs hjelp til å bli kategorisert på en negativ måte som en konfliktsøkende person dersom man har politiske synspunkter som sammenfaller med våre? Hvordan man egentlig har kommet frem til at dersom du stemmer på kommunistpartiet Rødt, som altså vil innføre en sosialistisk revolusjon og frata folk privat eiendomsrett, som en harmonisøkende velger, skulle det også vært interessant å vite. Dette ser jo mer ut til å være vedtatt på et morgenmøte i den politiske redaksjonen i avisen fremfor å være særlig forskningsbasert.

Etter at skolevalgresultatene ble offentliggjort har jeg fått en rekke henvendelser om dette temaet. Blant annet fordi flere ungdommer har vært innom avisens valgomat og fått opp oss i FrP som sitt førstevalg, i likhet med nærmere 14 prosent av landets elever på videregående skoler. De er nødvendigvis opprørt over dermed å automatisk å bli stemplet som konfliktsøkende av Dagbladet. Det sier i grunnen seg selv.

Som kjent er det fortsatt svært mange velgere som ikke har bestemt seg enda, og det gjenstår fortsatt noen få dager igjen av denne valgkampen.

Jeg ber derfor Dagbladet om å fjerne personlighetskarakteriseringen basert på partipreferanser i sin valgomat.

Harmonisøkende:

Her ser du et bilde av hva som sannsynligvis møter deg dersom svarene dine leder til MDG på Dagbladets valgautomat. Det samme virker å være tilfelle hvis svarene leder til SV og Rødt, ifølge Fremskrittspartiet.